Reklama

27. 01. 2023

Dnes má svátek: Ingrid
čtvrtek, 13 říjen 2022 08:01

Profesionální hasiči absolvovali specializační zdravotnický kurz

Příslušníci Hasičského záchranného sboru ČR z Jihomoravského a Zlínského kraje absolvovali formou odloučené třídy Školního a výcvikového zařízení HZS ČR třítýdenní specializační kurz Neodkladná zdravotnická pomoc (NZP). Kurz byl organizován u HZS Jihomoravského kraje ve spolupráci s HZS Zlínského kraje a proběhl v termínu od 19. září do 7. října v Brně a Tišnově. Celkem 12 výjezdových hasičů tento náročný kurz absolvovalo jako nadstavbu k pravidelné odborné přípravě se zaměřením na poskytování neodkladné předlékařské první pomoci u mimořádných událostí, u nichž hasiči obvykle zasahují.

Pod vedením instruktorů první pomoci z obou krajů, z nichž velká část díky svému zdravotnickému vzdělání pravidelně absolvuje i služby na ZZS či ve zdravotnickém zařízení, získali kurzisté hlubší znalosti v oblastech jako je stavba a funkce lidského těla, práce s prostředky pro poskytování první pomoci, systematický přístup při řešení akutních úrazových i neúrazových stavů, provádění kardiopulmonální resuscitace, spolupráce se ZZS, třídění raněných při hromadném postižení zdraví a dalších. Prostřednictvím krajské psycholožky HZS JMK pak byl samostatný blok věnován také zdravotnické psychologii a správné komunikaci jak se zraněnými, tak s jejich blízkými či se svědky závažných mimořádných událostí.

Kromě teoretické přípravy byl kladen velký důraz na praktické poskytování první pomoci při komplexních modelových situacích, mezi které patřily simulované zásahy například u osob s náhlou zástavou oběhu, cévní mozkovou příhodou, po pádech z výšky, u dopravních nehod, při požárech, únicích nebezpečných chemických látek apod. Praktická část výuky byla rovněž zaměřena na zásahy u mimořádných událostí s velkým počtem zraněných osob a aplikaci metody START (snadná terapie a rychlé třídění). K tomuto účelu byli hasiči rozděleni do 3 výcvikových družstev po 4 hasičích, kde byl vždy určen velitel, zdravotník a dva hasiči, přičemž si jednotlivé role pravidelně střídali. Hasiči si v rámci modelových situací mohli nejen přímo vyzkoušet naučené postupy, ale mohli je také bezprostředně porovnat s činnostmi svých kolegů z jiných družstev, kteří na daném stanovišti zasahovali po nich. Konkrétní postupy a činnosti na jednotlivých stanovištích pak vždy byly také vyhodnoceny a prodiskutovány.Profesionální hasiči absolvovali specializační zdravotnický kurz (foto: HZS)

Součástí kurzu byla rovněž přednáška a exkurze v sídle Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje, kde se posluchači seznámili mj. s organizací ZZS, činností operátorů zdravotnického operačního střediska, vybavením a ovládáním prostředků sanitního vozu, speciální technikou ZZS JMK jako jsou vozidla pro ošetření a transport většího počtu pacientů či pro biohazard team, nebo např. prostředky pro transport nadrozměrných pacientů.

Letošní pilotní kurz NZP organizovaný HZS JMK ve spolupráci s HZS ZLK byl celkově hodnocen pozitivně. Vhodná struktura kurzu, díky které se hasiči řadu postupů a činností naučili nejen teoreticky, ale následně si je mohli i přímo „nanečisto“ prakticky vyzkoušet, zaručuje formu výuky, která je z hlediska následné praxe nejpřínosnější.

Absolvováním tohoto specializačního kurzu včetně závěrečné zkoušky, splnilo celkem 12 profesionálních hasičů z řad HZS JMK a HZS ZLK nutnou podmínku pro zařazení mezi hasiče-zdravotníky, jejichž počty se tak tímto v obou krajích rozrostly. Celkově tedy i tento kurz bezesporu povede k ještě lepšímu a efektivnějšímu poskytování neodkladné první pomoci příslušníky jednotek HZS JMK a HZS ZLK při zásazích, u nichž bude ohrožen lidský život či zdraví.

 

Autor: kpt. Ing. Tomáš Bártek,
specialista v oblasti IZS a řízení jednotek požární ochrany HZS Zlínského kraje

  

 

 

 reklama