Reklama

21. 05. 2022

Dnes má svátek: Monika
pondělí, 11 květen 2015 10:17

120. výročí založení hasičského sboru v Nedašově

Po několikerém vyzvání obce Nedašov c.k. okresním hejtmanstvím v Uh. Brodě byl v roce 1895 založen hasičský sbor v Nedašově.


Stanovy vypracoval místní správce školy p. Petr Mucha a jako prozatímní je předložil 1. října 1895 ke schválení. C. k. místodržitelství stanovy schválilo dne 12. června 1896 pod číslem 21 055.

V té době měl Nedašov 122 domů a 676 obyvatel. Spolek si opatřil stříkačku v ceně 870 zlatých, výzbroj v ceně 213 zlatých a 55 krejcarů a stejnokroje za 211 zlatých. Stříkačka byla vysvěcena 12. července 1896 p.Jakubem Jelínkem, farářem brumovským, za přítomnosti sborů ze širokého okolí. Kmotrovství se ujala paní Janíková, manželka JUDr. L. Janíka, advokáta z Val. Klobouk. Spolek slavnostní řečí pozdravil nadučitel ze Záhorovic p. Kotek, předseda župní jednoty č. XVIII. Sbor měl v té době 17 členů činných a 4 přispívající.

28. února 1897 byli hasiči z Nedašova na schůzi delegátů v Bojkovicích zařazeni do 18. župy České ústřední jednoty hasičské, do 1. obvodu. Spolu s nedašovskými hasiči se tam řadily sbory Val. Klobouky, Brumov, Štítná, Vlachovice, Slavičín, Bylnice a Rokytnice.

První křest ohněm sbor prodělal ve Val. Kloboukách. Cituji z Val. Klobucké kroniky: 29. července 1896 krátce před 12 hodinou dopoledne vypukl oheň v jednom domě a podporován jsa prudkým jižním větrem strávil ani ne za hodinu 244 stavení, většinou dřevěných, jež shořela do základů. Na lokalizování nebylo možno ani pomysliti, neboť sotva počalo se pracovati, hořelo již hasičům za zády, takže museli se strojem a hadicemi coufati na náměstí, kde zaujali místa u jistých domů, tyto hájivše, aby aspoň ostatek města byl zachráněn. Po dva dny pracovali bez únavy a hladoví. Tré lidských životů vyžádal si požár na Starém Městě, na které přístupu nebylo a chudáci již útěkem zachrániti se nemohli. Z hasičů vyhořelo 28 úplně, pomáhali u ohně a majetek jejich lehl popelem. Při požáru pomáhali zdatně sbory z Bylnice, Štítné, Nedašova, Bojkovic, Újezda, Vlachovic a Uh. Brodu. Další velký požár vypukl 29. dubna 1903 v Popově, kde 51 letý syn mlynáře zapálil hospodskou budovu, oheň se rozšířil na 28 domů. Těchto zásahů se zúčastnil kompletní sbor, vedený starostou Josefem Suchým a velitelem Janem Latinákem. Sbor pak zasahoval u požárů stodol, lesních požárů, pomáhal při povodních. Z větších akcí to byl požár dvou stodol 8. května 1974, kde se jen s obtížemi podařilo zachránit domy čp. 24 a 26. 26. 11. 1975 sbor pomáhal při velkém požáru na pile v Bylnici. Posledním větším zásahem byl loňský lesní požár v Návojné.

V 70. letech jsme vlastnili vozidlo Tatra 805 a PPS 12, v roce 1978 jsme dostali od Brumova stroj PPS 8. V roce 1996 jsme Tatru vyřadili a dostali jsme starší Avii. 6. září 2009 v rámci pohárové soutěže došlo k předání nové dodávky Renault Trafic, na kterou Zlínský kraj přispěl částkou 300 000 Kč. Při svěcení auta otcem Jiřím byli přítomni hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák a Milena Kovaříková, členka rady ZK.

Z důvodu nedostatku místa pro konání pravidelných schůzí jsme v roce 1979 začali stavět za bývalým MNV vlastní klubovnu. Po letech planých slibů se v roce 2008 novému Zastupitelstvu obce Nedašov v čele s paní starostkou podařilo zajistit finance a byla zahájena dlouho očekávaná rekonstrukce naší zbrojnice.

Nedašovští hasiči každý druhý rok pořádají fašankový průvod, který jde dům od domu přes celou vesnici. Večer se potom koná maškarní bál. Nejhorší vzpomínky z fašanků máme na r. 2009, kdy bylo – 19oC. Nejenom že jsme nemohli nastartovat auta, ale zamrzaly i fotoaparáty a kamery. V průběhu roku se snažíme pořádat ještě aspoň jednu zábavu. V době socialismu byli nedašovští hasiči jedním z mála zdrojů kulturního života v obci – v průběhu roku pořádali několik zábav, na konci dubna se u hasičské zbrojnice (dřív u bývalé hasičské zbrojnice, která stála na začátku nedašovského parku – naproti RD 15) stavěl máj.


Naše požární hlídky zajišťovaly předcházení požárům – pravidelně každý rok obcházeli hasiči jednotlivé domy, ve kterých kontrolovali komíny. Tato činnost byla ukončena s rozpadem socialismu, kdy se Sbor požární ochrany přejmenoval na Sbor dobrovolných hasičů. Představitelé státu totiž zjistili, že hasiči na kontrolu komínů v rodinných domech nemají právo. Tato povinnost přešla na kominíky, kteří jsou na kontroly školeni.

Od roku 2001 pořádáme pohárovou soutěž na místním hřišti, kterou za uplynulých 14 ročníků absolvovalo celkem 797 družstev. Naše nejlepší umístění na této soutěži: r. 2001 – 1. místo, r. 2005 – 2. místo, r. 2007 – 1. místo, r. 2009 – 2. místo.

V současnosti má sbor 38 členů a je zařazen do 16. okrsku kraje Zlín.

Ale my dnes neslavíme jenom výročí založení sboru, ale i další, velmi významné výročí. Letos je tomu 40 let, kdy jsme na oslavách 80. výročí založení sboru podepsali dohodu s hasiči z Kvášova, tzv. „Družba Nedašov – Kvášov." Smlouva byla podepsána 31. 8. 1975. Za Kvášov: bratr Josef Červený, za náš sbor: bratr František Krahulec. 29. 11. 2008 jsme se zavázali v této družbě nadále pokračovat. Za Kvášov: Roman Gereg, Jaroslav Burian a Monika Červená, za Nedašov: Josef Moravčík, Josef Holba a Petr Šuráň. Spolupráce je pro nás velkým přínosem. Družbu se slovenskými hasiči z Kvášova budeme udržovat i nadále a vzájemné přátelství utužovat i v příštích letech.

tz. Petr Šuráň, jednatel SDH Nedašov

 


reklama