Reklama

22. 01. 2022

Dnes má svátek: Slavomír
středa, 23 leden 2013 14:22

Valašské Klobouky: Dobrovolní hasiči zhodnotili svou loňskou činnost

V neděli 20. ledna se uskutečnila výroční valná hromada valašskoklobouckého okrsku Sboru dobrovolných hasičů. Za účasti čelních představitelů jednotlivých sborů i starostů některých obcí hasiči vzpomenuli všechny důležité milníky loňského roku. Zhodnotili účast týmů na taktických cvičeních i ostrých zásazích, přípravu a úspěchy družstev na soutěžích v požárním sportu i kulturní a společenské akce, na jejichž přípravě se členové podíleli.

 

„Všechny sbory mají za sebou rok plný dobře odvedené práce. Nejen že se hasiči starali o techniku, opravovali zbrojnice, účastnili se cvičení, školení a zásahů, ale připravovali se taktéž na účasti v okrskových i pohárových soutěžích v požárním sportu a v nejednom případě soutěž přímo organizovali. Věnovali se tréninku dětí a mládeže a pořádali brigády ke kontrolám hydrantové sítě i zvelebení veřejných prostor. Svůj volný čas věnovali také přípravě nejrůznějších akcí od fašankové obchůzky po kácení máje. Za to vše jim patří velké poděkování," vyjádřil starosta okrsku Milan Tichý.

 

Za spolupráci na akcích pořádaných městem Valašské Klobouky jim vyjádřil uznání a dík také starosta Dalibor Maniš a připojili se starosta Poteče Josef Mana a starosta Tichova Josef Mudrák. Se zhodnocením loňských výsledků vystoupili také starosta Okresního sdružení hasičů Zlín Josef Bernatík a zástupce oddělení krizového řízení Radomír Slovák.

 

Hasiči v Mirošově se věnovali organizaci kulturního dění i přípravě třetího ročníku noční soutěže O putovní pohár obce Mirošov, nad níž převzal záštitu hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák. Uspořádali zabijačkové hody, masopustní průvod, dětský den i posezení hasičů. Svůj volný čas věnovali výrobě skládacích stolů a lavic pro pořádání místních akcí, opravě podlahy a zateplení vrat zbrojnice i úpravě okolního areálu. Dva z mirošovských hasičů pravidelně darují krev.

 

V Lipině se hasiči zasloužili o uspořádání prvního kola okrskové soutěže v požárním sportu a družstvo žen vyslali také do pohárové soutěže v Senici. Podíleli se na dětském dni, kácení máje, fašankovém průvodu i fotbalovém memoriálu. Zorganizovali mikulášskou nadílku pro lipinské děti.

 

„Sbor dobrovolných hasičů z Valašských Klobouk si připomněl 125. výročí založení a při této příležitosti udělil několika svým členům ocenění za dlouholetou práci a zásluhy," uvedl Milan Tichý. Hasiči asistovali při velkých akcích ve městě, například Běhu naděje, Valašském kumštování, Klobuckých hodech a podobně. Stejně jako hasiči z ostatních obcí se zúčastnili pouti na Svatý Hostýn.

 

Dobrovolní hasiči z Poteče se podíleli na přípravě fašanek, dětského dne, kácení máje i Poteč Tour. V srpnu uspořádali soutěž O putovní pohár starosty obce a SDH Poteč. Družstvo mužů postoupilo z okrskové soutěže do okresního kola. Zúčastnili se Václavských hodů s průvodem ke kapli a navštívili také své jubilanty.

 

Smolinští hasiči opět připravili masopustní průvod spojený s obecní zabíjačkou a bohatým programem, dále stavění i kácení máje, dětský den a diskotéku pro dospělé. Uspořádali také poznávací zájezd pro členy sboru a jejich rodinné příslušníky. V loňském roce znovu založili družstvo mladších žáků a věnovali se jejich tréninku. Za pomoci členů vyrostlo ve Smolině nové dětské hřiště a opravila se také podlaha zbrojnice.

 

V Tichově zahájili loňský rok poutí na Hostýn. Do okrskové soutěže se zapojili hned se čtyřmi družstvy a týmy žen a mužů se vydaly i na pohárové soutěže do okolí, například do Lhotky u Sazovic, Drnovic, Poteče, Lidečka, Loučky či Vysokého Pole. Z kulturních akcí se za jejich přispění konalo stavění i kácení máje a dětský den. V květnu byli hasiči povoláni k požáru domu a stodoly v Drnovicích. Podobně jako v jiných sborech, i zde proběhlo školení členů, kontrola hydrantové sítě a údržba techniky.

 

Lenka Zvonková
foto: SDH