Reklama

08. 12. 2021

Dnes má svátek: Květoslava
čtvrtek, 23 únor 2017 08:40

K bezpečnosti v našem kraji významně přispívají dobrovolní hasiči

ZLÍNSKÝ KRAJ - Stejně jako v letech předchozích i tento rok rekapitulujeme činnost jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí ve Zlínském kraji a počty zásahů, na kterých se v průběhu loňského roku podílely spolu s profesionálními hasiči nebo je řešily samostatně.


U jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí bylo v roce 2016 evidováno celkem1513 zásahů (v roce 2015 - 1829 zásahů). Z tohoto celkového počtu jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí provedly 488 samostatných zásahů (v roce 2015 - 532 zásahů) bez účasti jednotek HZS Zlínského kraje.

Brumov-Bylnice, blesková povodeň 2016


Tradičně nejvíce zasahující jednotkou, s počtem 255 zásahů, je jednotka Hasičského sboru města Rožnov pod Radhoštěm. Nezanedbatelný podíl na počtu výjezdů mají také jednotky ze Zlína (72), Karolinky (48), Slavičína (33), Jablůnky (31) Halenkova ( 31) nebo Brumova (22).

,,Hlavní činnost jednotek byla zaměřena na pomoc při likvidaci lesních a polních požárů, ale také požárů budov či větších objektů. Nemalý podíl pomoci hasičů byl i při likvidaci následků přírodních pohrom nebo při pátrání po ztracených osobách," uvedl por. Bc. Libor Netopil – tiskový mluvčí HZS Zlínského kraje.

Poteč - pátrání po pohřešované osobě


Třetím rokem je vedena také evidence nezásahové činnosti JSDHO, která souvisí se základními úkoly pro které jsou jednotky zřizovány. Tyto činnosti jednotky PO jsou evidovány prostřednictvím zprávy o činnosti (ZOČ). Jde o evidenci poskytování pohotovostních a jiných služeb nebo prací (§ 97 zákona č. 133/1985 Sb.), které jsou zpravidla předem dohodnuty a následně ve vhodném (domluveném) termínu plánovitě plněny. Jedná se o události, u kterých není bezprostřední ohrožení, nebo jednotka PO provádí činnosti k předcházení vzniku potenciálního ohrožení (např. čištění komunikací a kanálů, zajišťování kulturních a sportovních akcí, likvidace vos či sršňů, asistence, služby pro zřizovatele jednotky PO mimo prostor stanice, apod.).


Seznam JSDHO podle jejich zásahů ve Zlínském kraji v roce 2016 ZDE

 

-tz-