Reklama

22. 01. 2022

Dnes má svátek: Slavomír
středa, 13 březen 2013 08:40

Vypalování trávy je zakázáno- občanům hrozí pokuta 25 tisíc korun, firmám 500 tisíc korun.

Přes každoroční varování hasičů a výzvy ve sdělovacích prostředcích vznikají na jaře i v dalších měsících roku na Valašskokloboucku desítky zbytečných požárů, způsobených vypalováním starých porostů. I zdánlivě tak bezpečná činnost, jakou je spalování shrabaných porostů, může mít neblahé následky. Oheň se na otevřeném prostranství může velice snadno vymknout kontrole. V takovém případě suchý jarní porost v kombinaci se silným větrem dokáže své! Vznikají pak závažné ekonomické škody, je ohroženo zdraví i životy osob a může být nevratně poškozen biotop. Stačí jen neopatrnost, trocha nepozornosti nebo panika.

Z těchto důvodů je vypalování trávy zakázáno hned několika zákony, především zákonem o požární ochraně, zákonem o ochraně přírody a krajiny a dále zákonem o ochraně ovzduší. Plošné vypalování porostů je zakázáno celoročně. V případě porušení tohoto zákazu hrozí dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, občanům pokuta až ve výši 25 tisíc korun a firmám může být udělena sankce až do výše 500 tisíc korun.

Při spalování hořlavých látek na volném prostranství zákon o požární ochraně ukládá povinnost učinit odpovídající opatření proti vzniku a šíření požáru – jinak řečeno, zabezpečit vše tak, aby se spalování nevymklo kontrole a nevzniknul z něj požár. Navíc firmy i občaně provádějící pálení klestí po těžbě a každé další spalování hořlavých látek na volném prostranství předem oznámit Hasičskému záchrannému sboru Zlínského kraje, včetně přijatých protipožárních opatření. Hasičský záchranný sbor má pak pravomoc nařídit přijetí dalších opatření pro zajištění bezpečného spalování, či spalování zcela zakázat.

Hlášení je možno provádět elektronicky na stránkách http://www.hzscr.cz/hzs-zlinskeho-kraje.aspx - sekce pálení nebo telefonicky 950 670 222 . Pálení je nutno aktualizovat každý den. Rovněž jako rodiče si musíme uvědomit, že jsme ze zákona odpovědni za své děti. Určitě bychom neměli zapomenout poučit je o tom, jak lehce může dojít k požáru při neopatrném zacházení s ohněm na loukách, v parcích a lesích, prostě na všech místech, které si děti vybírají ke svým hrám a radovánkám.


npor. Mgr. Jiří Ovesný
HZS Zlínského kraje
Požární stanice Valašské Klobouky, Slavičín
T: 950 671 250, 724 178113

 

Foto: Nedašov: Požár při vypalování trávy 24.3.2012

Foto: Poteč: Rozsáhlý požár travního porostu 29.3.2011

Foto: Brumov-Bylnice: Požár travního porostu 29.3.2010