Reklama

27. 01. 2023

Dnes má svátek: Ingrid
čtvrtek, 20 únor 2020 19:49

Dobrovolní hasiči významně přispívají k bezpečnosti ve Zlínském kraji

Stejně jako v letech předchozích, tak i nyní HZS Zlínského kraje rekapitulue činnost jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí ve Zlínském kraji a počty zásahů, na kterých se v průběhu roku 2019 podílely spolu s profesionálními hasiči nebo je řešily samostatně.


U jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí bylo v roce 2019 evidováno celkem 2816 zásahů (v roce 2018 - 2257, v roce 2017 – 2255, v roce 2016 – 1513 zásahů, v roce 2015 - 1829). Z celkového počtu provedli samostatných zásahů dobrovolní hasiči obcí v předchozím roce 1074 (v roce 2018 - 709, v roce 2017 – 872, v roce 2016 – 488 zásahů, v roce 2015 – 532) bez účasti jednotek profesionálních hasičů Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje.

Tradičně nejvíce zasahující jednotkou, s počtem 354 zásahů, je jednotka Hasičského sboru města Rožnov pod Radhoštěm. Nezanedbatelný podíl na počtu výjezdů mají také jednotky ze Zlína (148), Slavičína (76), Halenkova (72), Karolinky (64), Kroměříže (55) Jablůnky (52), Brumova (38).

Seznam JSDHO okresu Zlín podle zásahů ve Zlínském kraji v roce 2019


,,Hlavní činnost jednotek byla zaměřena na pomoc při likvidaci lesních a polních požárů, ale také požárů budov či větších objektů. Nemalý podíl pomoci hasičů byl i při likvidaci následků přírodních pohrom (odstraňování popadaných stromů při silném větru) nebo při pátrání po ztracených osobách. Šestým rokem je vedena také evidence nezásahové činnosti JSDHO, která souvisí se základními úkoly, pro které jsou jednotky zřizovány. Tyto činnosti jednotky PO jsou evidovány prostřednictvím zprávy o činnosti (ZOČ). Jde o evidenci poskytování pohotovostních a jiných služeb nebo prací (§ 97 zákona č. 133/1985 Sb.), které jsou zpravidla předem dohodnuty a následně ve vhodném (domluveném) termínu plánovitě plněny. Jedná se o události, u kterých není bezprostřední ohrožení, nebo jednotka PO provádí činnosti k předcházení vzniku potenciálního ohrožení (např. čištění komunikací a kanálů, zajišťování kulturních a sportovních akcí, likvidace vos či sršňů, asistence, služby pro zřizovatele jednotky PO mimo prostor stanice, apod.)."
uvedla tisková mluvčí HZS Zlínského kraje por. Mgr. Lucie Javoříková.

-tz-