Reklama

03. 03. 2021

Dnes má svátek: Kamil
středa, 21 květen 2014 19:23

Brumov-Bylnice: Milionové investice míří na brumovský hrad

Úspěšné realizování řady investičních akcí v každém městě je v současné době plně propojeno s nutností čerpání dotačních titulů. Každé kvalitní vypracování projektu k investičnímu záměru a následné získání příslušné dotace umožňuje obcím zvládat také akce, které by jinak nebylo možné ufinancovat pouze z vlastních finančních prostředků, tedy i akce, které právě z tohoto důvodu ani nebyly součástí plánovaných akcí v rozpočtu. Nejinak je tomu také v Brumově-Bylnici.


Poslední akcí v této oblasti bylo úspěšné vykročení k získání dotace na akci „Turistická infrastruktura k hradu Brumov". A k tomu Vám nyní předkládáme několik zásadních informací. Pod uvedeným názvem vypracovalo město projekt na provedení řady potřebných stavebních úprav, které významným způsobem přispějí k vylepšení podmínek pro návštěvníky brumovského hradu. Současně město podalo žádost o dotaci tohoto projektu v rámci Regionálního operačního programu Střední Morava, výzva č. 52, prioritní osa 3 Cestovní ruch.


A co konkrétně je obsahem projektu?

Stavební úprava přístupové komunikace k hradu: na úseku o ploše 622 m2 zpevnění podloží a nový živičný povrch, vydláždění 188 m2 vozovky úsek před hradní branou.

Stavební úprava přístupového schodiště: ze žulových kostek bude zhotoveno všech cca 100 schodů a také povrch stezky od schodiště k hradu o ploše asi 225 m2Stavební úprava parkovacích ploch: v místě před hradní branou bude ze žulových kostek vytvořena parkovací plocha o rozloze 227 m2.Stavební úprava veřejného osvětlení: bude položeno 250 m kabelového rozvodu NN a instalováno 11 svítidel se stožáry.

Odpočinková zóna: v prostoru před vstupem do hradu bude vybudována zpevněná plocha ze žulových kostek a budou tam instalovány 4 stoly, 8 laviček,3 odpadkové koše a 1 stojan na kola.Navigační prostředky: v rámci zajištění lepší informovanosti a orientace turistů budou v nejbližším okolí hradu nainstalovány 4 navigační tabule a turistický rozcestník.

Předpokládané výdaje projektu: 4 390 958 Kč vč. DPH.


Na základě výše uvedených skutečností pak Zastupitelstvo města Brumov-Bylnice přijalo na svém zasedání dne 24. 4. 2014 usnesení, kterým schválilo:
finanční spoluúčast města ve výši 30%, tj. 1 317 287,40 Kč vč. DPH
předfinancování projektu ve výši 70%: tj. 3 073 670,60 Kč vč. DPH


Tato část dotace by měla být městu vrácena do konce roku 2015. Je však nutno dodat, že výběrové řízení na dodavatele bude teprve probíhat, takže uvedené hodnoty budou od těchto projektových odlišné (většinou bývají díky soutěži nižší). Financování projektu v době udržitelnosti projektu ( tj. po dobu 5 let), v každém roce udržitelnosti projektu bude vyčleněno 10 000 Kč vč. DPH . Jsou to finanční prostředky na provozní údržbu nově vybudovaného majetku.


Poznámka na závěr : než bude podepsána smlouva o poskytnutí dotace, musí být ještě uděláno spoustu kroků a získání dalších podkladů (předběžný příslib schválení dotace je pouze na základě tzv. „investičního záměru", což je jednoduchá forma projektu na úrovni studie). Město nyní musí ještě zabezpečit do přesně stanovených termínů další projektové stupně, stavebněsprávní rozhodnutí, výběrové řízení atd. To vše je ještě podmínkou pro definitivní získání dotace. Takže nelze nic podcenit.


Co k tomu dodat?
Snad jenom držet městu a jeho pracovníkům palce ať všechna potřebná vyřizování dopadnou dobře, dotace ať v pořádku přijdou do našeho města a pomohou dalšímu rozvoji brumovského hradu.

 

Slávek Floreš SD - Naše Valašsko info