Reklama

04. 07. 2020

Dnes má svátek: Prokop
středa, 17 září 2014 01:19

Nedašov: Ohlédnutí za " Nedašovským vzpomínáním "

Dne 12.9.2014 pořádali členové OZ Nedašov 2. kolo vzpomínání o Nedašově a setkání pamětníků obce.


Promítaly se videa Píseň o kalině a mnohým z nás při sledování fašankovských průvodů z let 1995 a 1996 ukápla slza, protože jsme v přímých vstupech sledovali své blízké, kteří už dnes nejsou mezi námi /vlastní nahrávky promítal p. Gusta Švach – děkujeme/. Někteří občané Nedašova přinesli vzácné fotografie - děkujeme. Velké poděkování patří našemu rodákovi, p. Miklasovi z č.p. 127, který daroval obci několik historických fotografií.

Po celou dobu promítání jsme měli možnost prohlížet vystavené kroniky s dobovými fotografiemi, a přitom se vzpomínalo.
Cituji z několika zápisů první školní kroniky Nedašova:
...stravou Nedašovjanů jsou zemáky a zelí. Masa mimo vzácné slavnosti rodinné se nekoupí /zápis z r. 1887/
...také jest zjevno dle polohy polí, že osady Nedašova Lhota i Návojná jsou dcery Nedašova.
...Nedašovjané mají tvrdé palice, ale jsou pohostinní a dobrosrdeční
....Jeden z požadavků při stavbě nové školy /15. 6. 1898 z komisionálního řízení na stavebním místě/: studně budiž od záchodů, žumpy a hnojiště dostatečně vzdálena.

Velký úspěch sklidila přednáška PhDr. Aleše Naňáka z Návojné, který nám svým poutavým vyprávěním, ve spojení s obrazovou dokumentací umožnil putovat dějinami Nedašova. Začal první historicky dochovanou zmínkou o existenci obce a posunul nás až na konec 2. světové války, kde své vyprávění rozvinul o velkou, doposud málo známou osobnost našeho Závrší, p. Buzka. Aplaus všech přítomných patřičně ohodnotil jeho velice zajímavé povídání o časech dávno minulých v Nedašově. A my doufáme, že v příštím období na tuto besedu navážeme, a bude další pokračování.

Původním záměrem členů OZ Nedašov bylo vyhodnotit a odměnit na této akci i soutěžící: Nedašovský příběh nebo vzpomínka z dob mládí našich rodičů a prarodičů. Přišlo tolik příběhů /jsou moc pěkné, děkujeme/, že by se časově nezvládlo objektivní vyhodnocení. Proto jsme se právě naopak rozhodli tuto soutěž prodloužit. Prosím Vás: noste, nebo posílejte příběhy až do 30. 11. 2014. Konečné vyhodnocení proběhne na jedné z prosincových akcí /budeme Vás včas informovat/. Piště prosím – třeba i o tom, co se dřív jídávalo, jaký měla Vaše rodina týdenní jídelní lístek. S čím a jaké hry hrály Vaše děti. Čím se bavili dospělí. Jak jste chodili za prací... Anebo rozepište příběh o kontrole financů při zabíjačce, kdy se s hrůzou zjistilo, že prase mělo 5 noh – dopište a přineste svůj příběh /to je úryvek z vyprávění přímo na vzpomínání/.

K poslechu hráli a zpívali sourozenci Nevrlkovi, moc děkujeme za krásné valašské písničky. Poděkování patří touto cestou i kuchařkám školní jídelny za výborný guláš, p. Podéšťové za velmi chutné koláčky a dobrá byla i obecní slivovice. Foto z akce ZDE.

Všem přítomným děkujeme za účast.

Vaculíková Anežka, členka OZ Nedašovreklama