Reklama

08. 07. 2020

Dnes má svátek: Nora
středa, 08 říjen 2014 14:50

Město Valašské Klobouky získalo v letech 2007 – 2013 na dotacích 100 milionů korun

V uplynulém programovém období, mezi lety 2007 a 2013, přiteklo do investičních projektů Města Valašské Klobouky z různých operačních programů Evropské unie, ministerstev, státního rozpočtu a jiných dotačních titulů více než 100 milionů korun.


Město v těchto letech realizovalo projekty v souhrnné hodnotě bezmála 180 milionů. Ve stejném tempu pokračuje i letos, kdy jsou dokončeny či připravovány projekty za další desítky milionů. „Během minulého programového období se nám podařilo uskutečnit na sedm desítek investičních akcí, další projekty jsme pak pomáhali administrovat či vyřizovat městským organizacím. Vždy jsme usilovali o maximální možné krytí projektového rozpočtu z dotačních fondů. Především v dobách krize jsme proto realizovali výhradně investice, které měly podporu z dotací," uvedl starosta města Valašské Klobouky Dalibor Maniš. „Projekty, které se realizovaly v letech 2007 až 2013, byly mnohdy náročné, ale velmi prospěly rozvoji našeho města a místních částí," dodal.

V roce 2007 to byla například rekonstrukce budov základní školy za 6,2 milionu a výměna oken v tělocvičnách za 2,2 milionu, obě akce měly podporu ze státního rozpočtu. Dále se provedl například nový silniční průtah místní částí Lipina v hodnotě 4 miliony korun, stavební úpravy katastrálního úřadu za 1,9 milionu či sanace sesuvu půdy u fotbalového hřiště za 4,3 milionu a mnohé další.

Rok 2008 přinesl z pohledu investic mimo jiné výměnu oken Starého úřadu za 1,8 milionu s dotací 400 tisíc od Zlínského kraje, stavební úpravy v ulici Josefa Valčíka za 1,4 milionu, kanalizaci při vjezdu do Smoliny za 890 tisíc nebo rekonstrukci ploché střechy kulturního domu za 780 tisíc korun. Opravovala se však také sociální zázemí sauny a koupaliště, novou tvář dostaly garáže u polikliniky, vzniklo dětské hřiště na ulici Palackého a jiné.

Rok 2009 byl na investiční akce velmi bohatý, celkem se realizovalo 18 projektů. „Za 3,7 milionu korun se uskutečnila rekonstrukce ulice Soukenická. Částka 2,7 milionu, k níž 1 milionem přispěl státní rozpočet, byla investována do sanace objektu D základní školy, za 2,5 milionu byl postaven chodník v Lipině a 1,8 milionu bylo vynaloženo na opravu hospodářské komunikace kolem valašskoklobouckých rybníků, 1,1 milionu tehdy dotoval Státní zemědělský intervenční fond," zmínil vedoucí investičního odboru Radek Bařinka. Výtah na domě s pečovatelskou službou město vybudovalo za 1,2 milionu s 50% dotací Ministerstva pro místní rozvoj, výtah a nájezdovou rampu pro knihovnu pak za 1,3 milionu s 70% dotací Ministerstva kultury.

O rok později, v roce 2010, přišly další velké projekty pro veřejné budovy. „Dům dětí a mládeže prošel rekonstrukcí za 6 milionů, 5 milionů tehdy hradila dotace z ROP Střední Morava. Rekonstrukce a zateplení mateřské školy stály 6,5 milionu, přičemž 3,2 milionu poskytl Operační program Životní prostředí. Ze stejného programu bylo získáno 963 tisíc na vybudování ekoparku Trhovisko, který celkem vyšel na 1,5 milionu," jmenovala z výčtu projektová manažerka Pavlína Kolínková. V témže roce vyrostla nová autobusová zastávka, chodník ve Smolině i nástupní plocha u dětského domova a jiné.

Realizaci v roce 2011mají ve svých dokumentech zapsány například projekty technologického centra ORP za 8,9 milionu korun s dotací z EU, stavební úpravy bývalého finančního úřadu za 4,4 miliony či nový územní plán za 588 tisíc s podporou ze strukturálních fondů ERDF a státního rozpočtu.

Valašskokloboucké podnikatelské centrum bylo po dlouhé a náročné přípravě vystavěno v roce 2012. „41 milionů korun nám k jeho vzniku přispěla Evropská unie, 14,5 milionu korun investovalo město. Jednalo se o největší projekt minulého programového období," přiblížil starosta Dalibor Maniš. Vyrostla také komunitní kompostárna za 1 milion korun s přispěním fondů Evropské unie a Státního fondu životního prostředí ČR. Opravy se dočkala zvonice v Mirošově, nových zastávek Smolina a kino úpravy svých vstupních prostor.

Rok 2013 tuto programovou etapu ukončil vskutku bohatým výčtem realizovaných investic. „Za 13 milionů získala základní škola zateplení a nová okna, větší část přitom hradil Operační program Životní prostředí. 6 milionů putovalo na rozšíření sběru separovaného odpadu ve městě, taktéž s přispěním OPŽP. Bezbariérová trasa městem vyšla na 6 milionů, z nichž 3,8 dotoval Státní fond dopravní infrastruktury. Do zateplení, výměny oken a změny systému vytápění domu dětí a mládeže pak město investovalo 6,4 milionů, polovinu pokryla dotace OPŽP," jmenoval další velké akce starosta Dalibor Maniš. Za 3,3 milionu se nových oken a zateplení dočkal severní přístavek polikliniky, taktéž za dotační účasti OPŽP. Dále došlo k napojení vyrozumívacích a varovných systémů, rekonstrukci chodníku v Brumovské ulici a mnohým jiným drobnějším akcím.

Letošní rok je ve znamení dalšího projektu k zajištění energetických úspor, tentokrát na domě s pečovatelskou službou v hodnotě 2,7 milionu korun. Podařilo se též získat 9 milionů z ROP Střední Morava na revitalizaci sídliště Palackého, ta celkem bude stát 11,6 milionů. Stejný dotační titul podpořil i vznik úseku cyklostezky mezi Valašskými Klobouky a obcí Poteč. Stát bude 9,9 milionů a dotace pokryje 7,3 milionu korun. ROP Střední Morava dále přiznal dotaci 4,2 milionu na rekonstrukci centra sociálních služeb, která si celkově vyžádá 5,5 milionu.

Detailní přehled investičních akcí a získaných dotací najdou zájemci ZDE

 

TZ.Sandra Novotná Kollerová

 

reklama