Reklama

04. 07. 2020

Dnes má svátek: Prokop
pátek, 12 prosinec 2014 16:34

MŠ Študlov: Nové webové stránky a informace o školce

Dnem 1. 12. 2014 byly spuštěny nově vytvořené webové stránky Základní a Mateřské školy ve Študlově. Školství ve Študlově má tak poprvé za svou existenci vlastní webové stránky. Doposud měla základní škola pouze svůj odkaz na stránkách Obce Študlov.

 

Stránky vznikaly zhruba 2 měsíce. Na vzniku stránek se podílela paní učitelka Jana Šerá a paní ředitelka Ludmila Proislová. Hlavním webmasterem a designerem je však Mira Šerý ze Študlova, který doslova tvořil, co nám na očích viděl a díky němu mohly tyto stránky vzniknout. Tímto mu patří velké poděkování!

NOVÉ STRÁNKY ZDE

Dalším spolupracovníkem na vzniku stránek je ilustrátorka Veronika Trčková z Valašských Klobouk, která pro naše stránky nakreslila zcela originální obrázky. I jí patří velké poděkování! Doufáme, že se vám nové stránky budou líbit a že zde najdete vše co potřebujete.

------------------------------------------------------------------------------------------

MŠ Študlov - O nás

Mateřská škola vznikla jako nová a jediná instituce pro předškolní vzdělávání ve Študlově. Nemá svou vlastní budovu, je součástí základní školy. Budova základní a mateřské školy se nachází v chráněné krajinné oblasti uprostřed malebných kopců s krásnou rozmanitou přírodou, dlouholetou historií a lidovou kulturou. Škola je umístěna u hlavní silnice téměř ve středu obce v bezprostřední blízkosti obytné části. Kapacita mateřské školy je 15 dětí.

Ve školním roce 2014/2015 je zapsáno 15 dětí ve věku od 3-6 let, které jsou umístěny do jedné třídy. Jedná se tedy o heterogenní třídu. Počet dětí odpovídá platným předpisům.

Mateřská škola je umístěna v přízemí budovy Základní školy. Třída je vybavena dostastačujícím dřevěným nábytkem a je barevně vyzdobena tak, aby sloužila k celkovému rozvoji dítěte. Především aby se v ní děti cítily příjemně, radostě a aby jim bylo ve školce dobře.

Mateřská škola nemá svou vlastní zahradu, ale v těsné blízkosti školy je k dispozici travnaté školní hřiště. To s přibývajícím časem také projde rekonstrukcí a bude vybaveno zahradním nábytkem pro děti - pískoviště, průlezky, skluzavka, apod. Strava je dovážena do mateřské školy ze ŠJ Základní školy v Horní Lidči a připravuje se ve výdejně ZŠ Študlov. Dbáme na to, aby se děti učily samostatnosti a aby byly vedeny k rozvoji sebeobslužných činností.

Vzhledem k tomu, že jsme vznikli jako krásná vesnická školička, budeme se snažit podílet na životě obce, spolupracovat s zřizovatelem, kterým je obec Študlov, s rodiči, občany obce a dalšími partnery, kterými jsou ZŠ Študlov, sdružení myslivců a hasičů...

Budeme pracovat podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a budeme se snažit nabídnout kvalitní standardní péči všem dětem naší školy. Veškeré naše snažení bude směřovat k tomu, aby se zde děti cítily maximálně šťastné a spokojené. Mottem naší školky je: "Krůček po krůčku do světa kráčím", aby děti pomalu s naší pomocí a jejich vlastním zájmem a soběstatčností objevovaly svět krůček po krůčku a aby byly připraveny vykročit ze školky dál tou jejich životní cestičkou...

 


MŠ Študlov - Historie

Historie předškolního vzdělávání se v naší obci začíná psát od září roku 2014. V dřívější době tady fungoval pouze první stupeň základní školy.

Mateřská škola byla již pár let v plánu, k samotné realizaci však došlo až počátkem jara roku 2014, kdy se začaly sepisovat plány na rekonstrukci prostor základní školy a začal se dělat průzkum zájmu rodičů o vybudování mateřské školy v obci. Zájem ze strany rodičů byl velký, začalo se tedy se samotným budováním.

Mateřská škola vznikla v prostorách přízemí základní školy. Většina prostoru stačila projít rekonstrukcí, malá část se přistavila. Bylo potřeba předělat místnosti, které by z hygienického hlediska odpovídaly normám prostor pro MŠ a také zakoupit potřebný nábytek a další vybavení. Během letních prádznin byla budoucí MŠ téměř připravena k zahájení provozu. Vzhledem k časovým prodlevám na úřadech (schvalování a potvrzování dokumentace) došlo ke dvěma odkladům zahájení provozu.

Dne 15. 9. 2014 pak vstoupily poprvé do dveří nové mateřské školy ve Študlově první děti. Jednotřídní mateřská škola se zaplnila patnácti dětmi ve věku od 3 do 6 let. Jedná se tedy o heterogenní třídu. Dětí se jako první ujaly vedoucí učitelka Bc. Jana Šerá a učitelka Mgr. Hana Poláchová.

Vybavení školky se zpočátku podařilo velmi dobře naplnit. Třída má na své poměry dostačující vybavení. Nová koupelna se sociálními zařízeními, nový nábytek pro hračky a lůžkoviny, pracovní stolečky a hračky. Postupně je nábytek doplňován a obnovován. Taktéž hračky a didaktické pomůcky jak pro děti, tak pro učitelky jsou postupně dokupovány. Jsme rádi, že se provoz MŠ tak dobře rozjel a doufáme, že se dětem bude ve školce líbit a že budou jejich rodiče spokojeni.


 pro Naše Valašsko info - Jana Šerá

 

 

reklama