Reklama

05. 07. 2020

Dnes má svátek: Cyril a Metoděj
neděle, 18 leden 2015 08:45

Tříkrálová sbírka vynesla 438.265,-Kč, což je o téměř 40 tis. Kč více než v roce 2014

ZÁVRŠÍ, VALAŠSKOKLOBOUCKO, BRUMOV-BYLNICE - Stejně jako každý rok se do ulic našich měst a vesnic vydalo velké množství koledníků - dobrovolníků se svým doprovodem, aby nesli radostnou zvěst o narození betlémského Dítěte všem, které potkají.


Téměř 300 dobrovolníků se vydalo také do ulic na území Charity Valašské Klobouky. Přestože počasí bylo tentokrát hodně nemilosrdné, se díky milosrdnosti všech, které koledníci na svých cestách potkali, podařilo vybrat rekordní finanční výtěžek. Tento výtěžek bude stejně jako v minulosti rozdělen podle předem daných pravidel na projekty Charity jak v zahraničí, tak na projekty v České republice, dále pro pomoc sociálně slabým lidem v našem regionu a také na podporu místních sociálních služeb.

A kolik vlastně rekordní částka činila?
Po sečtení všech pokladniček jsme došli k částce 438.265,-Kč, což je o téměř 40 tis. Kč více než v roce 2014.
Velké díky tedy patří všem dětem, vedoucím, rodičům a těm kdo naši obchůzku podpořili.

Výsledky koledování na území Charity Valašské Klobouky

Ještě jednou srdečně děkuji a nám všem přeji, aby toto nadšení a ochota pomoci druhým nebylo svázáno pouze s touto akcí, ale přetrvávalo v pochopení pomoci potřebným i v dalším čase.

Mgr. Tomáš Naňák, Charita Valašské Klobouky

 -----------------------------------------------------------

Tříkrálová sbírka 2015 – co předcházelo?
Letošní tříkrálová sbírka naší Charity nespočívala pouze v samotné obchůzce. Mimo to, že je potřeba už před vánočními svátky zajistit většinu z téměř 300 koledníků – dobrovolníků jsme se zúčastnili dalších doprovodných akcí.

Požehnání koledníkům ve Starém Městě u Uherského Hradiště 2. ledna
Jednou z prvních bylo setkání koledníků s otcem arcibiskupem Mons. Janem Graubnerem. Setkání probíhá každoročně na dvou různých místech naší arcidiecéze. V letošním roce se odehrálo v pátek 2. ledna ve Valašském Meziříčí a ve Starém Městě u Uherského Hradiště. Naše výprava v počtu téměř 50 koledníků a dospělých se vydala na cestu do Starého Města. V novém kostele Sv. Ducha se setkali koledníci z různých částí Moravy.

Vše začalo mší svatou, při které otec arcibiskup udělil koledníkům požehnání na začínající obchůzku. Po mši svaté bylo připraveno místní farností krátké divadlo o narození Ježíše a poté se všichni přesunuli do krásných prostor bývalých jezuitských sklepů, kde bylo pro všechny účastníky připraveno pohoštění.

 

Koledování na Závrší
V sobotu 10. ledna se v kostele v Nedašově konalo požehnání a vyslání koledníků pro celé „Závrší". Do ulic za nepříznivého počasí vyrazilo 13 skupinek koledníků, aby přinesli radostnou zvěst o narození Dítěte do všech domácností. Poděkování patří otci Řehořovi za udělení požehnání, ale také za vytvoření zázemí pro vracející se mokré koledníky na místní faře kde je čekal teplý čaj a vlídné slovo. Díky také paní Naňákové z Návojné, která zajistila všechny skupinky a také něco dobrého k čaji.
FOTO ZDE

 

Koledování v Brumově-Bylnici
Podobně jako v Nedašově proběhlo o pár chvil později požehnání koledníkům v Brumově-Bylnici, za což patří poděkování otci Karlovi. Tady vyrazilo do ulic 26 skupinek koledníků se svým doprovodem.

požehnání koledníkům v Brumově-Bylnici

-red-

 

Relaxcentrum Javorník Štítná nad Vláří:
Akce na leden
Masáž - LÁVOVÉ KAMENY 60 min. 290,- Kč

DOORS CZ, s.r.o.
Výprodej skladových oken s 50% slevou
Tel.: 608 507 020

reklama