Vytisknout tuto stránku
čtvrtek, 05 únor 2015 15:15

Kniha spojila děti a mládež z Česka i Slovenska

VALAŠSKÉ KLOBOUKY – O tom, že čtení knih sbližuje lidi napříč generacemi i navzdory státním hranicím, se v nedávné době přesvědčili mladí čtenáři z Valašských Klobouk a slovenského města Bánovce nad Bebravou.


Díky projektu s výstižným názvem Kniha spája se mezi žáky i studenty na obou stranách vytvořilo mezinárodní čtenářské přátelství, které pomohlo nejen podpořit zájem o knihy, ale taktéž překonat jazykové bariéry. Projekt se uskutečnil díky dotaci Operačního programu Cezhraničnej spolupráce SR – ČR.

„Projekt Kniha spája probíhal od jara do konce roku a během této doby skutečně dokázal spojit děti, studenty, ale i knihovny a kulturní centra v obou partnerských městech. Společně jsme trávili čas nad přípravou různých programů a aktivit pro žáky 4. a 5. tříd základních škol a zároveň pro studenty 3. ročníků gymnázií, tak abychom je přivedli ke knihám i k sobě navzájem," popsal záměr Jaroslav Baloušek, ředitel Kulturního a vzdělávacího centra Valašské Klobouky.

Výstupem projektu byla čtyři intenzivní setkání, na kterých malí i větší účastníci zažili nejedno čtenářské dobrodružství. Při prvním, které proběhlo v Bánovcích nad Bebravou, si například děti ze základních škol navzájem předčítaly pohádkové příběhy ve svém rodném jazyce a měly porozumět zápletce, poznávat pohádkové hrdiny a luštit zapeklité hádanky. Součástí výletu byla i návštěva obce Uhrovec, kde si děti prohlédly rodný dům Ludovíta Štúra a Alexandra Dubčeka.

Druhé setkání dětských čtenářů hostila valašskokloboucká strana a připravila program nazvaný Osmijanko na potulkách s českými dětmi. Účastníci soutěžili v pohádkové zemi, do které je uvedl pan Andersen, a plnili připravené úkoly vztahující se k pohádkovým bytostem, strašidlům a příběhům. „V této části našeho setkávání měly převahu slovenské děti. Bylo zřejmé, že česká řeč je jim daleko bližší, než našim dětem slovenština. Přece jen se ještě na Slovensku hrají i pohádky v češtině, u nás už slovensky známí hrdinové nemluví," podotkla knihovnice Jana Dorňáková.

Studenti gymnázií obou měst se pak společně podíleli na vzniku turistického průvodce po Valašských Kloboukách a Bánovcích nad Bebravou. „Po intenzivních a pečlivých přípravách se mladým autorům podařilo navrhnout zdařilé příručky pro návštěvníky obou měst, které se posléze spojily v jednoho unikátního průvodce. Studenti se setkali k vzájemné prezentaci a připravili pro své kolegy také další bohatý program zaměřený na poznání kulturních pozoruhodností ve svých městech," popsal Jaroslav Baloušek. Týmovým setkáním nechyběly kvízy o znalostech českých a slovenských zajímavostí, prohlídky památek či vystoupení zájmových kroužků.

Projekt podpořil také rozvoj obou městských knihoven, zatímco kloboucká dovybavila svou pracovnu novým notebookem a další technikou, bánovecká zakoupila nový nábytek a jiné vybavení. Ten největší přínos ovšem spočívá v navázání úzké spolupráce a přátelství mezi zástupci knihoven, radnic i kulturních center v obou partnerských městech.

 

-tz-