Reklama

06. 07. 2020

Dnes má svátek: Mistr Jan Hus
úterý, 03 březen 2015 00:00

Brumov-Bylnice: Misijní jaro 2015

Misijní jaro 2015 je projekt farnosti sv. Václava v Brumově-Bylnici, který je zaměřen na všechny lidí toužící po prohloubení smyslu svého života.


Heslo: V životě jde o víc!


Projekt je určen:
- pro ty, kteří nenalezli odpovědí na otázky ohledně Boha, víry a smyslu života
- pro ty, kteří byli pokřtění, byli u prvního svatého přijímání a biřmování ale nenašli ještě živou víru
- pro ty, kteří jsou křesťané a pravidelně se zúčastňují bohoslužeb v našim kostele
- pro ty, kteří touží zažit něco nového a pěkného s Pánem Bohem ve společenství věřících

Misijní jaro 2015 začne v nedělí 12. dubna 2015, týden po Velikonocích a bude pokračovat v 6. blocích:

17. - 19. dubna
Zamyšlení nad smyslem života s P. Pavlem Šupolem

25. duben - chvály

1. - 3.květen
Vstoupit do hlubokého vztahu s Bohem - P. Vojtěch Kodet

7. - 9. květen
Rodina a manželství

16. květen - chvály

21. - 23. květen
Boží oheň - Mládež a všichni mladí duchem - Godzone & P. Jan Buc

5. - 7. červen
Být božím dítětem - Dětí

7.červen
Mše na náměstí s průvodem Božího Těla

7. - 9.červen
Spiritualita stáří. Mezigenerační vztahy. Péče o staré a nemocné

20. červen
Ukončení Misijního jara 2015 - Farní den na Hradě Brumov

Logo Misijního jara 2015


 Logo Misijního jara 2015
Barva zelená našeho loga je symbolem naděje, růstu a nového jara za které prosíme, a na které čekáme. Jaro je chápáno symbolický jako začátek nové hloubky víry, nového odhodlání pro Krista, nového smyslu života, nových vztahů mezi křesťany. Barva černá symbolizuje v logu to co je v nás zestárle a hříšné, a co potřebuje byt v nás obnovené, vysvobozené a vykoupené skrz milujícího Boha, který se sklání k nám v Ježíši Kristu.

Co znamená ryba v našem logu?
Ichtys neboli symbol ryby je pravděpodobně nejstarší ze všech křesťanských symbolů. Užití Ichthys jako hlavního symbolu prvotních křesťanů může být vnímáno jako kryptogram. Ichthys (ΙΧΘΥΣ, řecky ryba) se dá číst jako slovo složené z prvních písmen slovního spojení: Ježíš Kristus, Boží syn, Spasitel.

 

Užití symbolu
Ichthys byla nalezena už v římských katakombách z prvního století. Když byli křesťané v prvním století n. l. pronásledováni Římany, používali rybu k označování potkávacích míst a kobek nebo k rozlišení spojenců od nepřátel. Když křesťan potkal na ulici cizince, nakreslil do hlíny jeden z oblouků ryby. Pokud cizinec dokreslil druhý, oba věřící věděli, že jsou křesťane. Dnešní samolepky na náraznících aut a vizitky obchodníků se opírají o tuto tradici. Symbol se dnes stále používá, aby ukázal, že jeho nositel je praktikující křesťan.

www.misijnijaro2015.cz

 

tz.reklama