Reklama

04. 07. 2020

Dnes má svátek: Prokop
úterý, 07 duben 2015 10:46

Kritéria pro přijímání dětí do Mateřské školy Brumov-Bylnice

BRUMOV-BYLNICE - Ředitelka mateřské školy stanovuje následující kriteria dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí o přijetí dítěte podaných v době termínu vyhlášeného ředitelkou mateřské školy a po dohodě se zřizovatelem přesahuje počet volných míst .

1. Děti, které jsou poslední rok před nástupem do ZŠ.
2. Děti, jejichž oba rodiče jsou zaměstnání.
3. Děti, které dovršily do září věku 4 let (k 1.9. příslušného roku) .
4. Děti, které mají umístěného sourozence v MŠ.
5. Děti, které dovršily 3 let ( k 1.9. příslušného roku), pokud není naplněna kapacita MŠ
6. Děti v tíživé situaci – rodinné prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, ohrožení sociálně patologickými jevy

Ředitelka bude rozhodovat bodovým systémem – první kriterium je ohodnoceno 10 body, za každé další splněné kritérium se získá 1 bod. V případě získání stejného počtu bodů bude rozhodovat dle data narození dítěte (od nejstaršího po nejmladší).

Tato kriteria nabývají účinnosti 4. 3. 2015 a platí do vydání nových.

-----------------------------------------

Mateřská škola Brumov – Bylnice,
okres Zlín, příspěvková organizace OZNAMUJE RODIČŮM, kteří mají zájem přihlásit své děti do mateřské školy na školní rok 2015/2016, že žádosti o přijetí si mohou vyzvednout v Mateřské škole DRUŽBA v Brumově - Bylnici 14.4.2015 a 15.4.2015 od 9.00 do 13.00 hod(rodný list dítěte s sebou).

Vyplněné žádosti s potvrzením lékaře o zákonném očkování je nutné dodat do mateřské školy do 24.4.2015, poté začne probíhat správní řízení o přijetí dětí do mateřské školy podle stanovených kritérií.

 

tz.Obec Nedašov vyhlašuje výběrové řízení na místo jednatele
firmy OBEC NEDAŠOV VÝSTAVBA s.r.o.


reklama