Reklama

11. 07. 2020

Dnes má svátek: Olga
úterý, 02 červen 2015 17:19

Budování cyklostezky BEVLAVA stále pokračuje

VALAŠSKÉ KLOBOUKY/REGION – Už ve čtvrtek 11. června bude ve Valašských Kloboukách slavnostně zahájen provoz jednoho z úseku mezinárodní cyklostezky BEVLAVA (Bečva-Vlára-Váh).


Cílem celého projektu je vybudování spojité cyklostezky o celkové délce 50 km, která propojí příhraniční oblasti a zajistí jak obyvatelům, tak návštěvníkům velmi kvalitní a příjemné bezmotorové dopravní spojení. A jak jsou na tom další části projektu?

Úsek Valašské Klobouky (od učiliště) po Brumovský katastr
„Město Valašské Klobouky má vypracovanou dokumentaci k územnímu řízení a probíhají jednání s majiteli pozemků, přes které trasa povede. V rámci projednávání dokumentace s dotčenými orgány státní správy vyplynula ze stanoviska CHKO Bílé Karpaty podmínka vypracovat biologické hodnocení. Výsledek průzkumu bude znám zřejmě v září,“ řekl vedoucí odboru investic a strategického rozvoje Radek Bařinka. „V současnosti řešíme výkup potřebných pozemků v okolí zahrádkářské kolonie,“ dodal Bařinka. K financování této další etapy bude radnice hledat vhodný dotační titul.

 

Úsek v Brumově-Bylnici
Město Brumov-Bylnice má pravomocné územní rozhodnutí na cyklostezku až k hranici s klobuckým katastrem a nyní vypisuje soutěž na stavební řízení. „Také se v projektu snažíme vyjednat změnu povrchu stezky z mlatového na betonový. Pokud nenastanou žádné komplikace, navrhneme zastupitelům zařadit tuto investici do rozpočtu na rok 2016,“ vysvětlil Ladislav Káňa z investičního odboru Městského úřadu Brumov-Bylnice.

 

Úsek od ulice U Váhy po Trhovisku
Prioritní je propojení cyklostezky s Brumovem-Bylnicí, ale ani na tento úsek se nezapomíná. Část cyklotrasy vede po asfaltové komunikaci, část je provizorně upravena štěrkovou drtí tak, aby byla sjízdná až k ekoparku na Trhovisku.

 

Úsek z Klobouk do Poteče
Obec Poteč má naplánovány dvě trasy, východní podél železniční dráhy a západní od kapličky přes Podlání. Záleží na potečském zastupitelstvu jakou prioritu projektu přidělí a kterou variantu zvolí.

 

Úseky směrem k Ústí
Úsek od Valašských Příkaz až do Ústí připravuje Sdružení obcí Hornolidečska. „Nyní vyřizujeme stavební povolení na část z Lužné do Vsetína a požádali jsme o územní rozhodnutí na úsek z Lužné do Valašských Příkaz. Současně připravujeme propojení Francovy Lhoty se Střelnou,“ vysvětlil Stanislav Petřík, projektový manažer MAS Hornolidečska. „Podle podmínek vypsaných výzev na poskytnutí dotací chceme cyklostezku realizovat pomocí svazku obcí,“ dodal Petřík.

 

Úsek z Brumova ke státní hranici
Budování cyklostezky v Brumově-Bylnici je rozděleno do dvou etap. Druhá etapa má vydáno stavební povolení na část od křižovatky ulice Na Poříčí s ulicí Pilařská pod železniční most, kolem ČOV Bylnice až k lávce přes řeku Vláru, která bude v projektu nahrazena novým mostem. „Již dvakrát jsme žádali Státní fond dopravní infrastruktury o dotaci, zatím bohužel neúspěšně,“ řekl Zdeněk Blanař, starosta Brumova-Bylnice. Část cyklostezky od mostu kolem hájenky až do Svatého Štěpána (k bývalému MEZu) má vyhotoveny veškeré podklady pro uzemní řízení, je rozpracována dokumentace a čeká se na vynětí pozemků ze zemědělského půdního fondu. U části ze Štěpána (od čističky) ke státní hranici se Slovenskou republikou je hotová dokumentace pro územní řízení a vyřizují se vlastnické vztahy.


Úsek Horní Srní (SK)
„Projektová dokumentace je hotová, s železnicí je projednána vetknutá lávka. Nyní čekáme na vhodnou výzvu k získání dotací, první očekáváme v září – předpokládané náklady na náš úsek cyklostezky jsou ve výši 700 tisíc eur,“ řekl starosta Horní Srní Jozef Húserka.


Úsek Nemšová (SK)
V Nemšové mají hotovou projektovou dokumentaci k cyklostezce s napojením na Váh a i oni čekají na výzvy k poskytnutí dotací.


Vážská cyklostezka
Trenčínský samosprávný kraj připravuje velký projekt „Povážské cyklostezky“, která bude propojovat Žilinský, Trenčínský a Trnavský kraj podél řeky Váh. V současné době připravuje projektovou dokumentaci. „Předběžně se celková délka cyklotrasy v trenčínském kraji odhaduje na 100 km a měla by poskytovat zajímavé sportovní využití pro rodiny s dětmi, pro bruslaře a všechny, kteří si rádi odskočí i za kulturními památkami, kterých je na území kraje nepočítaně,“ uvedlo oddělení komunikace a mezinárodních vztahů Trenčínského samosprávného kraje.

 

„Vybudovat cyklostezku, která protíná tolik míst, je nesmírně náročné, a proto poděkování patří všem, kteří se do projektu pustili, usilovně na něm pracují a ještě nějaký čas budou,“ vyjádřil díky všem spolupracovníkům a partnerům valašskokloboucký místostarosta Martin Janík.

 

tz.

 


reklama

 

tz.