Reklama

12. 07. 2020

Dnes má svátek: Bořek
středa, 17 červen 2015 08:17

Občané Val. Klobouk loni vytřídili 13 tun elektrozařízení

VALAŠSKÉ KLOBOUKY – Sběrný dvůr ve Valašských Kloboukách v uplynulém roce převzal od občanů k odborné recyklaci 307 televizí, 120 počítačových monitorů a dalších 5,7 tun drobných elektrospotřebičů.


Lidé díky třídění elektra prokázali svou šetrnost vůči životnímu prostředí a také se zasloužili o významnou úsporu energií, vody i primárních surovin.

„Nepotřebné elektrické spotřebiče recykluje společnost Asekol, která nám ve svém environmentálním vyúčtování přesně vyčísluje, jak jsme odevzdáváním vysloužilých zařízení ušetřili přírodní zdroje,“ uvedla referentka odboru životního prostředí Leona Vlčková. „Naši občané odevzdali tolik elektra, které představuje úsporu 204 megawatthodin elektřiny, 11 tisíc litrů ropy, 866 kubíků vody a 6,8 tun primárních surovin. Tím se podařilo i snížit emise skleníkových plynů o 43 tun CO2 ekv. a produkci nebezpečných odpadů o 174 tun. Všem, kdo zodpovědně třídí odpad, patří velké poděkování,“ vyjádřila dále.

Společnost Asekol při odborném výpočtu vychází ze studie životního cyklu výrobku, která zohledňuje jeho sběr, dopravu a zpracování až do okamžiku finální recyklace jednotlivých frakcí vyřazených spotřebičů do nového produktu. Pro každou frakci byly vyčísleny dopady na životní prostředí, které jsou prezentovány jako úspora energie, surovin, emise do ovzduší, vody a produkce odpadu.

 

tz. Lenka Zvonková

 

Mateřská škola Valašské Klobouky přijme
od 1.9.2015 učitele nebo učitelku

reklama