Reklama

04. 07. 2020

Dnes má svátek: Prokop
pátek, 26 červen 2015 10:35

Město Brumov-Bylnice vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo „Asistent prevence kriminality“

Město Brumov-Bylnice
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ


Město Brumov-Bylnice,
zastoupené tajemníkem městského úřadu Ing. Kamilem Sedlačíkem, vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo
„Asistent prevence kriminality“


Pracovní místo bude vytvořeno v rámci projektu „Asistent prevence kriminality“ za podpory ESF OP LZZ, jehož cílem je zvýšení bezpečnosti v obcích a městech. Asistent prevence kriminality přispívá k ochraně bezpečnosti osob a majetku a dohled nad dodržováním čistoty a pořádku.


Náplň práce:
- Dohled nad veřejným pořádkem, dodržováním pravidel občanského soužití
- Dohled nad dodržováním Obecně závazných vyhlášek města
- Pochůzková služba
- Pravidelný dohled u základní a mateřské školy
- Kontrola rizikového chování ve vztahu k BESIP
- Spolupráce s Policií ČR


Požadavky:
- minimální věk 21 let
- trvalé bydliště v Brumově-Bylnici, nebo místní znalost města Brumov-Bylnice
- dobrý zdravotní stav
- ochota pracovat v terénu a dobré komunikační schopnosti

Podmínky pro přijetí uchazeče:
- evidence na ÚP ČR déle než 3 měsíce

Uchazeč podá písemnou přihlášku, která bude obsahovat:
- jméno a příjmení uchazeče
- datum a místo narození
- státní příslušnost
- místo trvalého pobytu
- číslo občanského průkazu
- kontakt telefon, popř. e-mail
- datum a podpis uchazeče

K přihlášce uchazeč přiloží:
- výpis z rejstříku trestů
- doklad o nejvyšším dokončeném vzdělání
- životopis
- souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení, ve
smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Místo výkonu práce: Brumov-Bylnice
Předpokládaný nástup: srpen 2015
Pracovní poměr bude uzavřen na dobu určitou v délce 12 měsíců.

Místo, způsob a lhůta pro podání písemné přihlášky:
Poštou na adresu:
Městský úřad Brumov-Bylnice, H. Synkové 942 763 31 Brumov-Bylnice
Termín: podací razítko nejpozději s datem 10. července 2015

Osobně na podatelnu: Městského úřadu Brumov-Bylnice, H. Synkové 942, 763 31 Brumov-Bylnice
Termín: nejpozději do 10. července 2015 do 14:00 hodin.
Pozor! Na obálku uveďte: „Asistent prevence kriminality“

Vytvoření pracovního místa v rámci projektu „Asistent prevence kriminality“ bylo podpořeno a schváleno Radou města Brumov-Bylnice.

Ing. Kamil Sedlačík, tajemník MěÚ
V Brumově-Bylnici dne 25. 6. 2015

 Mateřská škola Valašské Klobouky přijme
od 1.9.2015 učitele nebo učitelku


 Štítná nad Vláří: Nabídka práce
prodavač/ka potravinářského zboží


Vsetín: SOŠ Josefa Sousedíka hledá učitele

 Další nabídky práce najdete ZDE