Reklama

06. 07. 2020

Dnes má svátek: Mistr Jan Hus
pondělí, 07 září 2015 22:29

Domov pro seniory Loučka oslavil dvacáté výročí své existence

LOUČKA – Oslava dvacátého výročí otevření Domova pro seniory Loučka se uskutečnila 3.9. v prostorách tohoto zařízení zřizovaného Zlínským krajem.


Oslava byla spojena se dnem otevřených dveří, kdy si návštěvníci mohli prohlédnout nejen prostory Domova pro seniory, ale také Domova se zvláštním režimem, který je součástí celého zařízení v Loučce.


Na slavnostní akci, v jejímž průběhu byla olomouckým arcibiskupem Janem Graubnerem sloužena mše pod širým nebem, zavítali také radní Zlínského kraje Taťána Valentová Nersesjan, Petr Navrátil a předsedkyně výboru krajského zastupitelstva Milena Kovaříková. „Dvacáté výročí je příležitostí připomenout si, co všechno se zde za tu dobu podařilo vybudovat, kolika klientů byla poskytnuta pomoc, podpora a péče, ale i například to, kolik lidí zde našlo své uplatnění a zaměstnání. V této souvislosti bych všem zaměstnancům domova chtěla poděkovat za jejich obětavou práci,“ uvedla Taťána Valentová Nersesjan.


V Domově pro seniory a v Domově se zvláštním režimem žije v současné době dohromady 162 obyvatel. Kapacita zařízení je tak plně obsazena. Vedle ubytování, stravy, ošetřovatelské a lékařské péče je zde poskytována řada dalších služeb, například pedikúra, masáže, rehabilitace nebo služby kadeřnice. Klienti dále mohou využívat ranní skupinová cvičení, ruční dílny, canisterapii či trávit čas posezením při hudbě.


Vedení se snaží prostředí a zázemí obou domovů neustále zvelebovat. V nedávné době zde byla dokončena rekonstrukce plynové kotelny a ohřevu vody, v současnosti se chystá nákup speciálních polohovacích postelí pro klienty.


foto z akce ZDE

-tz-