Reklama

17. 01. 2021

Dnes má svátek: Drahoslav
středa, 31 květen 2017 08:34

Lidé vzpomenuli hrdinství Valčíka a Balejky

VALAŠSKÉ KLOBOUKY – Na sobotu 27. května připadlo 75. výročí od nejvýznamnější odbojové akce zrealizované za druhé světové války v celé Evropě, atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha.


V tento den se ve Smolině uskutečnilo pietní shromáždění k uctění památky plukovníka Josefa Valčíka, jednoho z členů parašutistické skupiny Silver A, který se na přípravě atentátu podílel. Ve Valašských Kloboukách poté následoval slavnostní ceremoniál, který byl věnován připomenutí dalšího významného výročí, a sice 100 let od narození plukovníka Josefa Balejky, letce 303. stíhací a 311. bombardovací peruti RAF.

další foto ZDE


„Oba čestní občané našeho města, plukovník Josef Valčík i plukovník Josef Balejka, patří do řady těch, kteří v těžkých dobách druhé světové války opustili svoje domovy, rodiny a přátele, aby se tomuto zlu postavili čelem a bojovali za naši svobodu. Prokázali ohromnou odvahu, vlastenecké přesvědčení, statečnost a chrabrost. Jsou osobnostmi, které je třeba si připomínat a s úctou předávat svědectví o jejich skutcích novým generacím,“
pověděla starostka Eliška Olšáková.

Vzpomínkové setkání ve Smolině zahájila bohoslužba, kterou celebroval hlavní kaplan Armády České republiky, plukovník Jaroslav Knichal. V úvodu pietního aktu mohli účastníci pozorovat pohyb letounů Gripen nad horizontem Bílých Karpat a jejich přímý průlet nad Valašskými Klobouky a Smolinou. Poté přítomní hosté za zvuku smutečních pochodů položili k památníku plukovníka Valčíka věnce a květiny a uctili jeho památku minutou ticha. Čestná stráž armády tyto okamžiky piety stvrdila trojími salvami. Během zdravic hostů převzala starostka Eliška Olšáková od zástupců Klubu vojenských výsadkárov SR medaili Jozefa Gabčíka a od Klubu vojenských výsadkových veteránů plk. Vladimíra Maděry ze Zlína pak obdržela medaili za zásluhy.

Ve Valašských Kloboukách se slavnostní ceremoniál k 100. výročí narození plukovníka Josefa Balejky uskutečnil u Památníku československé vzájemnosti. „Místo bylo zvoleno veskrze symbolicky, o plukovníku Balejkovi je totiž známo, že našeho prvního prezidenta Masaryka choval v úctě a velmi si jej vážil,“ poznamenala Eliška Olšáková. Památku Balejky hosté uctili položením věnců a kytic a také vojenskými poctami. Shromáždění pozdravil plukovník generálního štábu a předseda Slovenského leteckého zväzu Jozef Takács, dále předseda Svazu letců České republiky generálmajor Jiří Kubala a za Svaz letců ČR – Letce Přerov gen. Janouška výkonný předseda Lubomír Hruban. V doprovodném programu mohli lidé zhlédnout výstavu o československých letcích, seznámit se s dobovým velitelským stanovištěm RAF a prohlédnout si také historickou vojenskou techniku.

K význačným hostům slavnostního dne patřili plukovník Alois Dubec, poslední žijící letec RAF ve druhé světové válce a nositel Řádu Bílého lva, plukovník Josef Macek, zasloužilý vojenský letec, a příbuzní Valčíkovy rodiny. Dále mělo město Valašské Klobouky tu čest přivítat zástupce Krajského vojenského velitelství Zlín, členy leteckých klubů a spolků z Olomouce, Přerova, Prostějova a Brna, zástupce klubů vojenských výsadkových veteránů ze Zlína a Holešova, představitele Českého svazu bojovníků za svobodu z Uherského Hradiště a Pardubic, členy klubů vojenské historie, zástupce obce Otaslavice a další vzácné hosty. K důstojnému průběhu obou aktů přispěla Vojenská hudba Olomouc a Česká stráž Armády České republiky. Poděkování za účast patří také všem občanům a návštěvníkům.

Slavnostním dnem vyvrcholil celý blok Jara s Josefem Balejkou, který byl ve Valašských Kloboukách věnován významnému výročí tohoto čestného občana. Záštitu oslavám vyjádřil Svaz letců ČR – Letci Přerov – generála Janouška, kterému směřuje poděkování za vstřícnou spolupráci při přípravách programu.

 

-tz-