Reklama

20. 01. 2021

Dnes má svátek: Ilona
sobota, 15 duben 2017 00:00

Environmentální vzdělávání v Mateřské škole Štítná nad Vláří

Naše mateřská škola se zařadila mezi úspěšné žadatele při předkládání projektové žádosti v programu Podpora ekologických aktivit v kraji, vyhlášeném Zlínským krajem a získala finanční podporu na zvýšení kvality činnosti školy se zaměřením na environmentální vzdělávání svým projektem „Bádáme, bádáme, ve třídě i v zahradě“.

 


Rozšiřování povědomí dětí o přírodním prostředí, jeho dění ve všech ročních obdobích má v naší mateřské škole dlouhodobou tradici. Jsme členy celostátní sítě mateřských škol se zvýšeným zájmem o environmentální vzdělávání MRKVIČKA. Snažíme se v dětech probouzet lásku a respekt k přírodě, podpořit sounáležitost k místu svého bydliště, vést děti k péči a ochraně životního prostředí. V předškolním věku je potřeba především podporovat zájem dětí o zkoumání okolního světa – objevovat vztahy a souvislosti v přírodě na úrovni odpovídající možnostem a schopnostem dětí předškolního věku. Na to jsme reagovali svým projektem a připravili pro děti vhodné aktivity.


Hlavním cílem projektu je zavést do vzdělávací činnosti takové metody a formy práce, které podporují rozvoj badatelských a polytechnických dovedností a rozvoj zájmu o přírodu. V rámci schváleného projektu jsme získali finanční podporu také na vytvoření kvalitního zázemí pro rozvoj těchto aktivit a na zvýšení profesních dovedností pedagogů. Rozšířili jsme školní vzdělávací program o nové metody práce, o polytechnické a badatelské činnosti, a tím podnítili u dětí chuť zkoumat, objevovat a dozvídat se nové věci a přispěli jsme k jejich dalšímu rozvoji. Dětem dělalo velkou radost, když mohli používat pro zkoumání přírody přístroje a pomůcky, které obvykle patří dospělým (kompas, fotoaparát, mikroskop apod. Tyto pomůcky jim umožnily experimentovat s materiály, rozvíjet svou zručnost a získávat nové zkušenosti. V rámci tohoto projektu jsme realizovali několik badatelských výprav, které napomohly k prohloubení vztahu dětí k přírodě a rodnému kraji. Připravili jsme rovněž několik vzdělávacích programů, exkurzí i návštěvy u řemeslníků v naší obci a okolí.


Projekt navázal na vzdělávací program občanského sdružení Líska „Jak učit POLY“, kde se vzdělávaly naše pedagogické pracovnice, na projekt „Zahrada v přírodním stylu při Mateřské škole Štítná nad Vláří a na mezinárodní program Ekoškolky, do kterého jsme se zapojili v loňském roce.

 

Oldřiška Říhová