Reklama

20. 01. 2021

Dnes má svátek: Ilona
sobota, 23 září 2017 20:51

Vstupní partie brumovského hradu získá v náznaku podobu mohutné pevnosti

BRUMOV-BYLNICE - Projekt Historie pro budoucnost je realizovaný na základě Dohody o spolupráci partnerů na projektu v rámci programu Interreg V-A SK - CZ, která byla podepsaná mezi Městem Brumov-Bylnice a Mestom Nemšová.


Hlavní část projektu tvoří investice do obnovy dolních hradeb brumovského hradu a rekonstrukce Králikového mlýna v Nemšové. V rámci části projektu Brumova-Bylnice bude provedeno zpevnění čela hradu - vstupní partie tak získá alespoň v náznaku podobu mohutné pevnosti.

obrázek, www.brumov-bylnice.cz

Na přiloženém obrázku vidíme základní koncepci návrhu, rozsah prací s terénem a také úpravy zdiva obvodové hradby. Čelo hradu získává pomocí dozdívek nebo dřevěné roštové konstrukce v sondami prověřené původní línii rozebrané nebo sesuté hradby pevnou formu. Návštevník tak získá při vstupu alespoň částečnou představu o někdejší mohutnosti celé čelní partie hradu s výrazným dělovým bastionem natočeným proti úbočí na západě. Náznakové úpravy současně nahradí dožívající provizorní oplocení.


Lehký provozní objekt půdorysu výhodní bašty uzavře dolní hrad proti nekontrolovanému přístupu a současně odlehčí provoznímu objektu na západní hraně, který bude obnoven v původní formě pouze s mírně změněnou vnitřní dispozicí.

Další položky návrhu představují jen dílčí úpravy, které reagují na provozní zkušenosti správy hradu a nemění zavedené prostředí dolního hradu

 

Rozpočet - Město Brumov-Bylnice: 232 534,35 EUR, (NFP 197 654,19 EUR)
Rozpočet - Mesto Nemšová: 142 472,22 EUR (NFP 135 348,60 EUR)
Celkový rozpočet projektu: 375 006,57 EUR
Žádost o finanční příspěvek byla doporučena ke schválení (07/2017)

 (NFP- nenávratný finanční příspěvek)

-tz-

reklama