Reklama

12. 07. 2020

Dnes má svátek: Bořek
úterý, 12 prosinec 2017 19:40

Kraj ocenil Radomíra Baču a Antonína Strnada

VSETÍN – Dvacet dobrovolníků, kteří se minimálně sedm let bez nároku na odměnu věnují dětem a mládeži jako trenéři či vedoucí různých oddílů, ocenil v úterý 12.12.2017 ve Vsetíně hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek společně s dalšími členy krajské rady, statutárním náměstkem Jiřím Sukopem a radními Michaelou Blahovou a Miroslavem Kašným.

 

Kraj ocenil dvacet dobrovolníků pracující s mládeží (foto: Jiří Balát)


Na základě výzvy Zlínského kraje zveřejněné v médiích a na internetu bylo na Odbor školství, mládeže a sportu krajského úřadu doručeno 42 nominací z různých zájmových oblastí, jakými jsou sport, kultura, volnočasové oddíly (junák, pionýr, včelaři, rybáři, hasiči atd.).

 

Po vyhodnocení návrhů výběrovou komisí a následném schválení krajskou radou byli oceněni:


Bc. Radomír Bačo
Pan Bc. Radomír Bačo se v roce 1996 stal členem Orla ve Valašských Kloboukách, kde působí dodnes, od roku 2008 již jako starosta. Od samého začátku se v organizaci podílí na výchově dětí. Snaží se o různorodost tréninků v různém prostředí a lokalit. Děti se pravidelně účastní závodů v atletice, běhu, závodů v horské cyklistice, triatlonu, plavání, běhu na lyžích, atd.

Radomír Bačo na Valašském triatlonu


Ve spolupráci s kolegou pořádají pravidelně jednou týdně schůzky, o víkendech se účastní závodů. V posledních dvou letech pracuje také jako asistent trenéra plavání pro děti na prvním stupni ZŠ. Pan Radomír Bačo se aktivně podílí na vzniku nových sportovních akcí. Obnovuje závody horských kol a s tím spojený sedmidílný seriál závodů horských kol. V rámci publikační činnosti vydává články ke sportovním akcím pořádaných orelskou jednotou. Společně s kolegou přednáší o problematice běhu na lyžích.


Bc. Antonín Strnad
Profesně pan Antonín Strnad pracuje jako ředitel Domu dětí a mládeže v Brumově – Bylnici, je spoluzakladatel skautského střediska, které spadá pod organizaci Junák – český skaut, z.s. Se skupinou kamarádů založili nejprve skautský oddíl a po té i celé středisko. Nejprve vykonával funkci vedoucího oddílu a později vedoucí střediska, které se věnuje bezmála 27 let.

Antonín Strnad


Během svého působení vykonával vůdce oddílu, rádce družiny, vedoucí tábora, hospodáře, člena revizní komise, řídil rekonstrukci Skautského sálu. V letech 2004-2013 působil jako místopředseda okresní rady Junák. Střediskem prošlo více jak 3 000 dětí. Často jsou to děti i ze sociálních rodin nebo zdravotně znevýhodněné.“ Ve městě a v blízkém okolí je považován za člověka schopného, ochotného. Patří k lidem, kteří jsou dobrým příkladem člověka, který nezahálí a dobrovolně se podílí na výchově a rozvoji osobnosti dětí.

 

Další ocenění:
Ing. Petr Šamša
Marie Šedá
Margita Tyroltová
Magda Vaclová
Antonín Vaštík
Mgr. Blanka Zábojníková
Ing. Ivo Lorenc
Miroslav Mahdal
Jaroslav Minařík
Mgr. Marta Polášková
Mgr. Pavel Horák
Alena Ježová
Jiřina Láníková
Mgr. Eva Borovičková
Cyril Bureš
Pavlína Crhová
Martina Franková a Vladimíra Norková

 

-tz-

 

 


reklama