Reklama

10. 07. 2020

Dnes má svátek: Libuše a Amálie
úterý, 02 leden 2018 21:30

Město Brumov-Bylnice - Ohlédnutí za rokem 2017

BRUMOV-BYLNICE - Zajímá vás co se ve městě udělalo v roce 2017 v oblasti investic? Pokud ano, pak tato informace je určena právě vám.


BYTOVÝ DŮM MĚŠŤANKA
V 1. polovině roku byla dokončena rekonstrukce bývalé ZŠ na bytový dům s 23 novými byty a zázemím pro poskytování sociálních služeb. Hodnota díla – více než 47 mil. Kč. Náklady byly hrazeny s finančních prostředků města a také za pomoci úvěru ve výši 25 mil. Kč. Uvedené náklady zahrnují také provedení asanace bývalé školní družiny, stavby přívodního teplovodu z centrální výtopny, nové směšovací stanice, dále ceny všech projektů, technického dozoru při stavbě, vnitřního vybavení apod.).

bývalá ZŠ

MĚSTSKÉ ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO
Uskutečněna postupná úprava interiéru společných chodeb, kdy v II. patře byl letos instalován nový stropní podhled s osvětlením a zároveň byl vyměněn podlahový kryt PVC s následnou výmalbou chodeb tohoto patra - celkem za cca 500tis. Kč. Po novém roce předpokládáme pokračování těchto prací (osvětlení, výmalba,...) i v přízemí, na schodišti a WC. Z pohledu řidičů motorových vozidel si ocenění jistě zaslouží i rozšíření parkovacích ploch za budovou zdravotního střediska, které bylo vybudováno společně s Hokejovým klubem HC Brumov-Bylnice.

zdravotní středisko


ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Provedena instalace programové individuální regulace teplovodního systému (IRC) v hodnotě ve výši 1,3 mil. Kč, která má přispět k lepší funkci a ovládání vytápění z centrální výtopny.

 

BÝVALÁ ŠKOLA V SIDONII
Provedeno zateplení objektu včetně nové fasády, vyměněna okna a částečně byly upraveny vnitřní prostory. Hodnota díla cca 1,8 mil. Kč, z toho dotace SFŽP ve výši 601 tis. Kč.

bývalá škola v Sidonii

 
BUDOVA NA HŘBITOVĚ
Objekt sloužící jako sociální zařízení pro veřejnost a také jako zázemí pro pracovníky správy hřbitova byl pracovníky Služeb města zateplen a opatřen novou fasádou. Hodnota díla 1,08 mil. Kč(včetně dříve provedené modernizace vnitřních prostor).


BÝVALÁ POŠTA V SIDONII NA VLÁŘE

Služby města provedly modernizaci vnitřních nebytových prostor bývalé pošty.

SPORTOVNÍ A REKREAČNÍ AREÁL – KOUPALIŠTĚ

Byla provedena přístavba skladu bufetu a místnosti první pomoci k provozní budově - v hodnotě 430 tis. Kč a rovněž byl zrealizován technologický soubor s tepelným čerpadlem na ohřev bazénové vody - hodnota díla 1,35 mil. Kč.


budova na koupališti


SPORTOVNÍ AREÁL POD STRÁNÍ
Za přispění dotace Zlínského kraje ve výši téměř 2 mil. Kč vybudováno nové víceúčelové hřiště Pod Strání s umělým povrchem a osvětlením v celkové hodnotě 4,03 mil. Kč.

víceúčelové hřiště Pod Strání


VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ V SÍDL. ROZKVĚT

V rámci postupného dobudovávání areálu byla vystavěna pumptracková dráha pro cyklisty s petangueovým hřištěm a spojovacím chodníkem s osvětlením. Náklady cca 200 tis. Kč.

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ V SÍDLIŠTI DRUŽBA

Byla provedena modernizace dětského hřiště i s doplněním o nové workoutové hřiště s venkovními posilovacími prvky pro mládež. Hodnota díla - cca 520 tis. Kč.

CHODNÍKY, KOMUNUKACE........

Služby města zajistily celkovou generální výměnu pěšího chodníku ze zámkové dlažby podél silnice I/57 ve Svatém Štěpáně – cena 1,18 mil. Kč a dále novou a hlavně bezpečnou zastávku BUS s přilehlými úpravami před MŠ v téže místní části v hodnotě díla 930 tis. Kč.

zastávku před MŠ Sv. Štěpán


Místní komunikace podél Brumovky v bylnické části města směrem od pálenice - položen v místě výtluků a zvlněného povrchu nový živičný povrch - cena 790 tis. Kč.

Lokalita Říky - po pokládce nových inženýrských sítí byl položen i nový živičný povrch na komunikaci - vše v rámci přípravy lokality pro možnost individuální výstavby 4 nových atriových řadových domů. Celková hodnota všech prací 3,5 mil. Kč.

Mosty v ul. Fr. Louckého - na základě statického posudku a vydaného nařízení ze strany silničního správního orgánu byl zbourán havarijní most č.P2 a byl místo něj zhotoven nový železobetonový most, jehož celkové dokončení proběhne za příznivých meteorologických podmínek v jarních měsících roku 2018. Cena díla je cca 2,5 mil. Kč. Následně bude stejným technologickým způsobem vyměněn i sousední, rovněž havarijní most č.P3 na Hodňovském potoku s cílem ukončení prací do poloviny r. 2018.

most č.P3 na Hodňovském potoku


Mimo výše uvedeného byla realizována ještě celá řada dalších, investičně méně náročných akcí, které však o to více přispěly ke spokojenosti přímo dotčených obyvatel či jejich přímých uživatelů. Jedná se např o :

  • rozšíření kanalizace na dolním Hrbáči v ul. 1.května
  • pořízení dopravního automobilu Ford Transit pro SDH Bylnice s dotací MV ČR a Zlínského kraje
  • provedení nové podlahy v části městského muzea
  • látkové vybavení vč. opony v kulturním domě
  • výměnu vstupních dveří v malometrážním domě č.1220, a jiné.

 

V této souvislosti ještě jedna informace. U některých investičních akcí plánovaných na rok 2017 došlo s ohledem na složitost jednání s účastníky řízení a na problémy s průběhem investiční přípravy či s projednáváním získání dotací, k posunutí termínů realizace do roku 2018. Jedná se např.o:

  • další etapu Cyklostezky Bečva-Vlára-Váh (BVV) směrem do Val. Klobouk (nyní již ve stadiu schválené dotace SFDI ČR a podepsané Smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem ve výši cca 21 mil. Kč)
  • stavební úpravy vnějších hradeb kolem „dolního“ hradu (dotace EU z přeshraniční spolupráce)
  • stavební úpravy hasičské zbrojnice ve Sv. Štěpáně (dotace MZe ČR)
  • pracuje se také na administrování dalšího úseku již zmíněné „mezinárodní“ Cyklostezky BVV a to z Bylnice do Sv.Štěpána, kdy byla úspěšná žádost o finanční příspěvek v rámci Programu příhraniční spolupráce (INTERREG V-A SR –CZ 2014-2020) ve společném projektu s Trenčianským samosprávným krajom a kde nám schází zejména překonat úskalí vyřešení majetkoprávních vztahů a následně v získání stavebního povolení.

 

S využitím podkladů vedení města a odboru investic pro vás připravil
Slávek Floreš starší, SD - Naše Valašsko info

 


reklama