Reklama

10. 07. 2020

Dnes má svátek: Libuše a Amálie
pondělí, 22 leden 2018 15:45

Cenu města převzali P. Karel Janíček, František Maňas a Miloš Vaculčík

VALAŠSKÉ KLOBOUKY – V sobotu 20. ledna se konal jednadvacátý ročník Plesu města Valašské Klobouky, při němž proběhlo i předávání Cen města. Ty jsou udělovány významným osobnostem či spolkům za jejich přispění k rozvoji zdejší kultury, sportu, spolkového života i města jako celku.


Držiteli ocenění se pro rok 2018 stali valašskokloboucký farář P. Karel Janíček, bývalý ředitel ZUŠ, dlouholetý pedagog a hudebník František Maňas a člen SDH Mirošov a trenér mládežnických týmů požárního sportu Miloš Vaculčík.

Zleva starostka Eliška Olšáková, Miloš Vaculčík, František Maňas, P. Karel Janíček a místostarosta Martin Janík
(Foto: Brigita Olivová)


„Cena města je způsobem, jak můžeme významným osobnostem vyjádřit uznání a poděkování za přínos pro rozvoj našeho města. Je nám ctí udělit ocenění třem pánům, kteří činnost ve svém oboru neberou jako práci, ale jako poslání,“
pověděla starostka Eliška Olšáková a dodala, že každý z oceněných je ve svém okolí vnímán jako vzor. „Otec Karel Janíček je osobností s přirozenou autoritou nejen mezi farníky, ale i ostatními spoluobčany. Pan František Maňas je pedagogem, který k sobě táhne mladé generace hudebníků a velkou měrou utváří hudební tradici našeho města. A pan Miloš Vaculčík v Mirošově stmeluje tamní mládež, vede ji ke sportu, týmové spolupráci a zodpovědnosti,“ představila držitele letošních cen.


P. Karel Janíček
byl v roce 1984 přijat na teologickou fakultu do Litoměřic. V semináři byl dva roky prefektem pro hudbu a také výrobcem a distributorem náboženského samizdatu. Na kněze jej vysvětil 26. května 1991 papež Jan Pavel II. ve svatopetrské bazilice v Římě. Jako kaplan poté působil v Havířově a ve Svitavách, následně jako farář pět let v Hulíně. Ve Valašských Kloboukách působí od roku 2000. K jeho kněžskému poslání ve farnosti patří vedle bohoslužeb, křtů, svateb, zpovědí a dalších i činnost budovatelská. Prvním velkým úkolem byla generální oprava kostela Povýšení sv. Kříže (v letech 2001 až 2003), druhou významnou akcí byla stavba kaple sv. Václava v Poteči (v letech 2006 až 2009). Za zmínku ovšem stojí i řada oprav v kostele v Lačnově a v Tichově, oprava farní stodoly či restaurování interiéru kaple sv. Cyrila a Metoděje. Největší a nejrozsáhlejší dílo, jak z pohledu velikosti, tak z objemu financí, byla realizace Pastoračního domu a jeho zázemí (v letech 2014 až 2016).


František Maňas
do Valašských Klobouk přišel v roce 1969, kdy nastoupil do Lidové školy umění jako učitel, později pracoval rok jako ředitel LŠU Slavičín. Hudbu na dechové nástroje vyučoval v letech 1979 - 1990 i v Horním Srní a také tam založil dechový soubor. V letech 1992 - 2009 byl ředitelem ZUŠ ve Valašských Kloboukách. Působil i jako pedagog na zdejším gymnáziu. Je zakladatelem celé řady hudebních uskupení, například kapel Tichá sedma (1969) a Grand (1972) nebo školního džezového souboru. Působil jako umělecký vedoucí dechové hudby Lidečanka, která v roce 1998 získala na Polka-festu 1. místo. V roce 2009 se stal držitelem ocenění pro nejlepší pedagogické pracovníky Zlínského kraje. Další hejtmanské uznání získal v roce 2012, a to ocenění pro osobnosti moravské dechovky za dlouholetou práci v hudbě. Velkým úspěchem bylo první místo z celostátní soutěže dechových souborů v Letovicích, které získal v loňském roce s dětským dechovým souborem valašskokloboucké ZUŠ. František Maňas také bezmála třicet let doprovází hudbou svatební i smuteční obřady a řídí chrámový sbor v kostele Povýšení sv. Kříže.


Miloš Vaculčík
je dlouholetým aktivním členem Sboru dobrovolných hasičů Mirošov, kde v roce 2008 převzal záštitu nad sportovní přípravou mládežnických týmů požárního sportu. Tréninkům jednotlivých kategorií věnuje velkou část svého volného času. Současně se stará o přípravu zázemí, ke kterému patří údržba techniky, výstroje a vybavení. Jako trenér tak vede děti nejen k hasičskému sportu, ale také je učí zodpovědnosti za svěřenou techniku. Za jeho trenérského vedení dosáhla mirošovská družstva celé řady úspěchů a ocenění na soutěžích v požárním sportu i na pohárových soutěžích. Coby aktivní člen SDH Mirošov se Miloš Vaculčík podílí rovněž na organizaci každoroční noční hasičské soutěže, při níž soutěží bezmála 50 družstev a kterou také hojně vyhledává návštěvnická veřejnost. V neposlední řadě pak nezištně pomáhá při rekonstrukci hasičské zbrojnice.

 

-tz-


reklama