Reklama

11. 07. 2020

Dnes má svátek: Olga
středa, 14 únor 2018 22:29

Lidé ve Val. Kloboukách vyjádřili své priority

VALAŠSKÉ KLOBOUKY – Podporu napojení na dálniční síť, zasněžování lyžařského areálu, rozvoj cykloturistiky, zbudování hospice i výstavbu startovacích bytů označili účastníci úterního veřejného fóra jako jedny z nejdůležitějších současných problémů ve Valašských Kloboukách.


Do finálové sady postoupilo od jednotlivých pracovních stolů hned šestnáct námětů, z nichž návštěvníci hlasováním zvolili deset nejzávažnějších. O jejich významu mohou nyní lidé hlasovat v ověřovací anketě ZDE


„Třetího ročníku veřejného fóra Klobouky Vašima očima se zúčastnilo na devět desítek občanů. Ráda bych jim za jejich aktivní postoj a náměty poděkovala, vážíme si toho, že přišli vyjádřit svá přání, co by se ve městě mělo rozvíjet a zlepšovat,“ pověděla starostka Eliška Olšáková. „Desatero problémů, které z hlasování vzešlo, zahrnuje velmi rozmanité okruhy. Některá témata už jsou v podobě studií a záměrů rozpracována, další jsou nová, a tak se zaměříme na hledání způsobů, jak s nimi naložit. A i když je například vyřešení dopravního napojení na D49 mimo možnosti města jako takového, budeme aktivní v tlaku na investora, aby se vrátil zpět k záměru čtyřproudé komunikace, nikoliv jen dvouproudé se stoupacím pruhem,“ sdělila.

TOP 10 problémů z veřejného fóra Klobouky Vašima očima 2018:

  • 1. Podpora D49 35 hlasů
  • 2. Zasněžování lyžařského areálu Pechancovy lúky 31 hlasů
  • 3. – 4. Rozvoj cykloturistiky 30 hlasů
  • 3. – 4. Pobytový hospic 30 hlasů
  • 5. Startovací byty 27 hlasů
  • 6. Vyčištění a zlepšení koryta říčky Klobučky 21 hlasů
  • 7. Obnova Matyášovy a Pechancovy dřevěnice 18 hlasů
  • 8. – 10. Znečišťování ovzduší lokálními topeništi 14 hlasů
  • 8. – 10. Rekonstrukce vestibulu a sociálního zařízení kina 14 hlasů
  • 8. – 10. Osvětlení cyklostezky 14 hlasů


Finálová sada dále obsahovala zpracování marketingové strategie rozvoje cestovního ruchu, urychlení přípravy lokalit pro individuální a komunální bydlení, výkup a vypořádání parcely mezi poliklinikou a základní školou, značení běžeckých, cykloturistických a turistických tras včetně zpracování jejich průvodce, revitalizaci basketbalového hřiště a zřízení Seniortaxi.


„Když se podíváme na témata, která se letos na fóru často objevovala, dají se z velké části zařadit do oblasti volného času a také do sféry cestovního ruchu. Usuzujeme tedy, že občané vnímají potřebu rozvoje těchto podmínek, a proto se pokusíme rozvoj Zdravého města Valašské Klobouky tímto směrem více zaměřit. I z toho důvodu také vzniká nová pracovní skupina, která se touto oblastí bude zabývat,“
vyjádřil místostarosta Martin Janík.

Účastníci byli rovněž seznámeni s řešením TOP 10 problémů z loňského fóra. Dosažené výsledky prezentovali jednotliví členové rady města coby garanti témat. „Seznámili jsme s postupem příprav studie revitalizace sídliště na Luční, s rozšířením parkování u polikliniky, výkupem strategických pozemků, rozvojem farmářských trhů, s osvětou proti znečišťování ovzduší nevhodným topením, se zdravou školní jídelnou i propagací technického vzdělávání ve výuce základní školy,“ uvedla Eliška Olšáková. „Stejně tak bylo zmíněno hledání řešení pro objednací systém u lékařů, pro opravy Sokolovny nebo zlepšení komfortu návštěvníků kulturního domu,“ dodala.

 

-tz-