Reklama

08. 07. 2020

Dnes má svátek: Nora
sobota, 24 únor 2018 12:20

Výstavba kaple sv. Ducha v Hrádku

HRÁDEK - Hrádek na Vlárské dráze je vesnice, část města Slavičín. V Hrádku vedle cyklostezky, v blízkosti domů s pečovatelskou službou, dětského hřiště a koutku pro posilování a relaxaci probíhá od roku 2015 výstavba kaple s kapacitou 40 míst.


Celkový rozpočet se pohybuje v relaci 6 900 000,-Kč. Do současné doby byly do stavby investovány cca 3 000 000,- Kč. Vzhledem k umístění kaple v záplavové oblasti bylo nutno vybudovat zpevnění ve formě 30 vrtů s železobetonovými piloty do hloubky 7 m o průměru 0,5m, které provedla firma INGREALCZ Ostrava- Zlín, vzhledem k náročnosti terénu a počasí odvedla velmi skvělou práci. Tesařské a zednické práce spojené se založením stavby a vybudováním schodiště prováděné p. Pavlem Kozubíkem a následná výstavba hrubé stavby firmou„STAVBY 4K“ byly odvedeny precizně.


Zakrytí nadzemní části dekou bylo uskutečněno pomocí brigádníků pod vedením mladičkého p. J. Konečného. Bez podpory a iniciativy občanů jak z Hrádku rodina Zemánkových, Dufkových, ing. Petrů, ing. Horského, p. Kozubíka a občanů Slavičína - p. M. Sláčika s bezplatným vybagováním a zahrnutím přístupu k vodovodní přípojce, ing.Kadlece, R. Konečného, ing. P. Studeníka , St. Mudráka, L. Kosečka, P. Krůčka, p. Zvoníčka, dále připojením na vodovodní řád p. Hýblem – instalatérem, zhotovením el. přípojky p. Chmelou atd. a také bez dobrého přístupu a spolupráce s osadním výborem Hrádek by se nám nedařilo dále pokračovat.

 

Jak práce postupovaly......


Musíme především vyzvednout podporu NTS Prometal , který byl pro nás zásadním impulsem pro pokračování ve výstavbě, dále města Slavičín, TVD Slavičín- Rokytnice, INTEC s.r.o, Vývařovna Slavičín-Hrádek, EGON-zemní práce, EKOFILTR s.r.o Slavičín-Divnice, p. J. Minařík a mnoha větších i menších finančních darů od občanů a institucí, kterých si nesmírně vážíme a které tu nelze všechny jmenovat. Tímto děkujeme otci M. Deyovi za možnost příspěvků do pokladničky v hrádecké kapli v kostele sv. Vojtěcha ve Slavičíně a event. příspěvků po mši v Domě s pečovatelskou službou ve Slavičíně-Hrádku.


V současné době připravujeme dokončení hrubé stavby a vybudování nosných betonových pilířů, které budou sloužit k upevnění střechy. Jsme odkázání na každou projevenou iniciativu v jakékoliv formě, abychom v započatém díle mohli pokračovat a za kterou touto cestou děkujeme.

 

Zapsaný spolek Výstavba kaple  - J. Zemánek, St. Mudrák, Ing. Studeník, V. Mudráková

 


-PR-