Reklama

11. 07. 2020

Dnes má svátek: Olga
úterý, 27 únor 2018 21:28

Valašské Klobouky chtějí získat dotaci na regeneraci polyfunkčního domu

VAL. KLOBOUKY – Nejproblematičtější lokalita v městské památkové zóně Valašských Klobouk možná dostane impuls k obnově.


Chátrající objekt polyfunkčního domu na křižovatce ulic Československé armády a 2. května, který je od své výstavby v roce 1998 prakticky nedokončen a nevyužíván, by mohl být jakožto brownfield zregenerován a proměněn na podnikatelský inkubátor II. Zastupitelstvo města už na svém únorovém zasedání záměr na proměnu tzv. „Domu na rohu“ schválilo.


„Polyfunkční dům představuje dlouholetou zátěž v centru Valašských Klobouk. Měl několik soukromých vlastníků, ale ani poslední majitel nemá zájem na jeho dokončení a provozování, a proto se město začalo věnovat otázce možného získání dotační podpory z národních i evropských zdrojů. Jako reálná se jeví regenerace domu coby brownfieldu a zbudování inovační infrastruktury pro podnikání v regionu, tedy podnikatelského inkubátoru II,“ sdělila Eliška Olšáková, starostka města Valašské Klobouky. „Cena domu je odhadována na 6,5 milionu korun, jeho regenerace by pak vyšla zhruba na 30 milionů korun,“ doplnila.

Objekt polyfunkčního domu na křižovatce ulic Československé armády a 2. května


Zdroje k financování projektu by bylo možné získat v několika rovinách. „Na přípravy a architektonické studie bychom mohli zažádat Zlínský kraj o Asistenční voucher na přípravu strategického projektu. Samotný výkup domu i sousedních pozemků a jejich stavební obnovu by mohla podpořit dotace z národního programu Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů. A na vybavení objektu by bylo možné žádat z prostředků Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost,“ přiblížil finanční stránku záměru Petr Kozel, jednatel Valašskoklobouckého podnikatelského centra, které provozuje stávající podnikatelský inkubátor.


„Chceme dlouhodobě zanedbanému „Domu na rohu“ vdechnout nový život a opravit ho, aby sloužil občanům města. Stojíme teď před jednou z posledních příležitostí, jak to učinit z dotačních prostředků a nikoli pouze z rozpočtu města, a tak bychom se o to měli rozhodně pokusit,“ řekl k projektu místostarosta Martin Janík.

Objekt polyfunkčního domu


Náplň nových prostor pro podnikání by se pak mohla orientovat na inovace, design a průmyslové i multimediální technologie. „Poptávka po prostorách k podnikání a službách pro zasídlené firmy převyšuje dnešní možnosti podnikatelského inkubátoru I, a tak se rozšíření o další zázemí pro expandující podnikatele jeví jako přínosné,“ ujistil Petr Kozel. „Zvažovali bychom například i vznik designového centra, které by navázalo na dnešní výbornou spolupráci s fakultami vysokých škol v Česku i na Slovensku. Místní produkci by mohlo podpořit také výukové středisko nových technologií, zajímavý by byl minipivovar či robotická kavárna,“ dodal.


Po schválení záměru zastupiteli se nyní začne pracovat na přípravě architektonické studie a také na zápisu budovy do registru brownfields. „Vstoupíme v jednání s vlastníkem objektu a začneme chystat nezbytné podklady. V ideálním případě bychom mohli ve druhé polovině roku podávat žádost o krajskou a posléze i národní podporu. O postupných krocích budou zastupitelé informováni a samozřejmě budou mít konečné slovo v otázce hledání prostředků v rozpočtech města pro příští roky,“ nastínila Eliška Olšáková.

 

-tz-


reklama