Reklama

05. 07. 2020

Dnes má svátek: Cyril a Metoděj
pátek, 09 březen 2018 15:40

Město Brumov-Bylnice – co je připraveno v rozpočtu na rok 2018

BRUMOV-BYLNICE - Rozpočet města na rok 2018 je na světě a my se tímto podíváme na oblast výdajů. Připomeneme některé akce, které mohou být pro vás zajímavé.

 
Na úvod základní čísla z rozpočtu:
Celkové stanovené příjmy .............. 103 927 000 Kč
Celkové stanovené výdaje .............. 119 534 000 Kč
Schodek rozpočtu ve výši 15 607 000 je krytý finančními prostředky z minulých let.


A nyní už přehled některých zajímavých výdajových položek.


CYKLOSTEZKY - tady doufám potěšíme cyklisty i milovníky procházek

 • úsek z Brumova do Valašských Klobouk (předpokládaná realizace v r. 2018) cena díla: 21 950 000 Kč, z toho dotace 14 450 000 Kč, z rozpočtu města 7 500 000 Kč
 • úsek z Bylnice do Sv. Štěpána (předpokládaná realizace 2018-2019) cena díla: 45 000 000 Kč, z toho dotace 40 000 000 Kč, z rozpočtu města 5 000 000 Kč
 • úsek ze Sv. Štěpána ke státní hranici se SR ( v r. 2018 inv. příprava a příprava projektové žádosti) - výdaje města 400 000 Kč, připravuje se také veřejné osvětlení části cyklostezky

HRAD BRUMOV – je potřeba něco udělat pro další vylepšení a zatraktivnění brumovské historické památky

 • obnova hradeb
  cena díla: 6 230 000 Kč, dotace 5 230 000 Kč, z rozpočtu města 1 000 000 Kč
 • v rozpočtu jsou mimo toho vyčleněny také fin. prostředky na další drobnější úpravy areálu

POZEMNÍ KOMUNIKACE

 • kruhový objezd u MEZu –bude to stavba Ředitelství silnic a dálnic Zlín. V rámci této akce musí město v této lokalitě realizovat úpravy MK, chodníků i autobusového nádraží. Z rozpočtu města bude je na tuto akci vyhrazeno 3 000 000 Kč.

 
další akce v této kapitole:
-
parkoviště na sídlišti Rozkvět(1 200 000 Kč), chodníky na sídlišti Družba, v Sidonii, v případě získání dotace i na ul. Široká, vjezd k objektu Muzea, připravuje se také veřejné osvětlení části cyklostezky........

 

POŽÁRNÍ OCHRANA – zasloužená podpora pro dobrovolné hasiče, jejichž význam si většinou uvědomíme až tehdy, kdy je potřebujeme.

SDH Brumov - 280 000 Kč
SDH Bylnice -  360 000 Kč
SDH Sv. Štěpán - 80 000 Kč


Mimo to jsou v rozpočtu připraveny fin. prostředky ve výši 1 000 000 Kč, které budou v případě získání dotace 1 500 000 Kč z MV ČR využity na nákup 2ks dopravních aut pro jednotky SDH. Dále se připravuje realizace opravy hasičské zbrojnice SDH Sv. Štěpán. Náklady akce: 1 100 000 Kč, předpokládaná dotace 370 000 Kč, z rozpočtu města 730 000 Kč.

 
SPORT – heslo sportem ke zdraví stále platí a je zapotřebí tomu přispět

 • FC ELSEREMO - 710 000 Kč
 • SK Bylnice - 190 000 Kč
 • HC BBSS - 740 000 Kč
 • pro spolky na sportovní činnost a akce - 510 000 Kč
 • na činnost Sportovní komise - 100 000 Kč
 • oprava betonového hřiště va sídl. Družba - 100 000 Kč
 • hřiště na Sportovního ul. Slunečná - 250 000 Kč
 • provoz rekreačního areálu - 1 900 000 Kč

 

Z DALŠÍCH ZAJÍMAVÝCH ROZPOČTOVÝCH VÝDAJŮ

 • zateplení bytového domu v Sidonii
  cena díla 2 399 000 Kč, předpokládaná dotace 599 000 Kč, z rozpočtu města 1 800 000 Kč.
 • obnova části veřejného osvětlení ve městě ( za předpokladu získání dotace)
  cena díla cca 3 900 000 Kč, předpokládaná dotace cca 1 800 000 Kč, z rozpočtu města 2 100 000 Kč
 • tělocvična při ZŠ – technické zhodnocení osvětlení, cena díla hrazená z rozpočtu města je 600 000 Kč
 • vybudování veřejného WC na sídlišti Družba – cena díla hrazená z rozpočtu města 500 000 Kč
 • pohřebnictví – rekonstrukce kolumbária a smuteční síně + terénní úpravy
  cena díla hrazená z rozpočtu města 1 900 000 Kč
 • naplnění požadavků osadních výborů Sv. Štěpán a Sidonie - výdaje ve výši 320 000 Kč
 • výdaje spojené s činností Městské policie – 1 247 000 Kč
 • výdaje na svoz komunálního odpadu – 4 000 000 Kč

 

Tak tolik něco málo z rozpočtu města, který byl zastupitelstvem schválen pro poslední rok volebního období. Na podzim tohoto roku nás čekají nové volby místní samosprávy a další rozpočet už budou připravovat členové nově zvolení zastupitelé.

 

Slavek Floreš SD, Naše Valašsko info

 

 

reklama