Reklama

10. 07. 2020

Dnes má svátek: Libuše a Amálie
pátek, 06 duben 2018 08:45

Historie gymnázia ve Slavičíně

SLAVIČÍN - Gymnázium bylo založeno v roce 1992, kdy v září začala na škole studovat první třída 4letého studijního oboru. Dne 3.9. 1992 od 6.00 hodin byla na škole odučena první hodina a to chemie Mgr. Josefem Maryášem, současným ředitelem školy.


Prvotní působiště bylo v areálu SOU strojírenského Slavičín a Gymnázium tvořilo jediný subjekt spolu s Rodinnou školou. U zrodu školy stáli tehdejší starostka města Alena Hubíková, vedení SOU Slavičín Ing. Jiří Hradil a Mgr, Jaroslav Vrba.V roce 1994 byl na škole zaveden 8letý studijní cyklus a současně se sídlo školy přesunulo do Slavičína pod vedením ředitele Mgr. Ondřeje Kašpara. Nejdříve do tzv. "dřevěného pavilonu" a od roku 1995 do vlastní - současné budovy. Po odchodu ředitele Mgr. Ondřeje Kašpara na Gymnázium ve Valašských Kloboukách zaujímá místo ředitele od 1.4. 2003 jeho zástupce Mgr. Josef Maryáš, které zastává doposud.


Od 1.9.2005 začíná gymnázium novou etapu pod novým názvem: Gymnázium Jana Pivečky Slavičín. V roce 2010 se realizuje zásadní rekonstrukce obvodového pláště a prosklených částí budovy.Cílem je vybudovat ve Slavičíně centrum primárního a celoživotního vzdělávání pro region. Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín, takový název nese od 1.1. 2012 nový sloučený subjekt. Tato optimalizace je nevyhnutelným ekonomickým a demografickým důsledkem vývoje posledních let nejenom ve Slavičínských školách, ale je také trendem v celé České republice směřující ke zvýšení kvality poskytovaného středoškolského vzdělávání.

GJP Slavičín v roce 2014


Budování otevřené školy k veřejnosti u všeobecného a odborného vzdělávání, k seberealizaci žáků a učitelů, k zabezpečení uplatnitelnosti na trhu práce absolventů, k nabídce možnosti celoživotního vzdělávání (firemní vzdělávání, rekvalifikace, kurzy) a k formování školy jako podnikatelského prostředí pro zaměstnance, veřejnost i firemní partnery - to musí být hlavní cíl nejenom vedení školy, ale všech, kteří mohou jakkoliv školu ovlivňovat.


,,Díky všem zaměstnancům může nová škola navazovat na kvalitu v pedagogicko výchovném procesu a musí být nadále schopna oslovovat potenciální uchazeče atraktivností oborové nabídky a moderním programem výuky. Budování školy je podmíněno širokou spoluprací s rodiči, podnikatelskými subjekty, základními školami, městem Slavičín, zřizovatelem Zlínským krajem a veřejností. V uplynulém období tato spolupráce byla zásadní podmínkou existence jak gymnázia tak střední odborné školy. Následující léta si vyžádají tuto vzájemnou pomoc ještě více prohloubit, neboť jenom tak se může škola dále rozvíjet a být schopna zaujmout, oslovit a vytvářet dobré jméno v povědomí celého regionu jižního Valašska. Je ctí všech zaměstnnanců a studentů, že škola může nést jméno Jana Pivečky, který po dobu působení ve Slavičíně byl vždy příznivcem a pomocníkem gymnázia," uvedl ředitel školy Mgr. Josef Maryáš.


Proč na Gymnázium Jana Pivečky ?

  • harmonické mezilidské vztahy jako nezbytný předpoklad pro komunikaci a dosažení prestižního všeobecného vzdělání - jistota studia na atraktivních vysokých školách všech oborů (UK, UTGM...)
  • kvalitní materiální a technické zabezpečení vysoká kvalita pedagogicko výchovného procesu deklarovaná také ČŠI (viz. www školy)
  • široká nabídka mimoškolních a volno časových aktivit, zájmových kroužků-tenis, volejbal, florbal, divadlo, hudební skupina
  • nové metody a formy práce při výuce např. projektové, skupinové, heterogenní vyučování,plně interaktivní prostředí, využití intranetového prostředí v komunikaci žák – učitel – zákonný zástupce
  • zapojení se do zahraničních partnerských projektů, výměnných stáží u partnerů v Německu, Francii, Itálii, Anglii, Slovensku, Řecku
  • konec výuky nejpozději 14.40 hodin včetně zájmových aktivit
  • studium pro integrované žáky se speciálními potřebami
  • kurzy, stacionáře – výtvarný, sportovní, přírodovědný, hudební, informatiky, seznamovací pobyt pro první ročníky 

 
Některé další aktivity na škole: Poznávací zájezd do Prahy -G-4, Veřejné čtení-Týden knihoven, Prima - ekových.program, Přednáška EVVO pro žáky MŠ Vlára, Evropský týden mládeže, Barevný den, Zástupci ŽP-návštěva"21"budovy Zlín, Poznávací zájezd do Vídně, Závěrečné taneční, Zdravý životní styl -R-EGO, Drogová problematik, Přijímačky nanenčisto, Mikulášská nadílka, Fin. sbírka Transplantace kostní dřeně, Profesní testy, Diskuzní fórum, Státní maturita nanečisto,exkurze na VŠ,exkurze v muzeích,spolupráce s fakultní nemocnicí v Olomouci a Prim. prof. Vladimírem Mihálem.

 

-tz-

reklama