Reklama

12. 07. 2020

Dnes má svátek: Bořek
úterý, 12 červen 2018 08:12

Na kole dětem - „Valašská“ etapa jedna z nejsrdečnějších

VALAŠSKO - Ve čtvrtek 31. května a v pátek 1. června 2018 projížděl peloton v čele s panem Zimovčákem naším regionem. Posláním této akce je podpora nadačního fondu Na kole dětem, který je zaměřený na pomoc onkologicky nemocným dětem.

Všichni zúčastnění šířili myšlenku vzájemně si pomáhat a nebýt lhostejný k osudu druhých, zejména dětí, které jsou naší budoucností, naší radostí a pýchou.

Brumov-Bylnice

Vlachovice

Nedašov

Štítná nad Vláří


První část etapy v pátek 1. června nesla název Školní kritérium. Smyslem bylo navštívit školy našeho regionu a pozdravit děti, které v tento den slavily svůj svátek – Mezinárodní den dětí. Za velké podpory zúčastněných měst a obcí byla všechna zastavení velmi pěkně připravená. Etapu odstartovala starostka Valašských Klobouk paní Mgr. Eliška Olšáková. Peloton následně vyrazil směrem ke škole do Vlachovic. Před početným publikem přivítal všechny přítomné starosta Vlachovic pan Zdeněk Hověžák a místostarostové pan Ladislav Obadal a pan Ing. Radek Fryzelka. Žáci školy si připravili velmi pěkný program a popřáli všem štastnou cestu do cíle. Slova díků zazněla z úst pana Zimovčáka . „Profesorské duo“ - pan Prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc. a Prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc. zavzpomínali na svá školní léta a připomněli žákům myšlenku, že nejcennější je zdraví a vzájemná úcta.


K pelotonu se přidali žáci ze základních škol Nedašov, Valašské Klobouky, Slavičín- Malé Pole a Vlachovic. V doprovodu ředitelů jmenovaných škol si vyzkoušeli jaké je být součástí velkého cyklistického „balíku“, který čítal více jak 150 účastníků. Trasa pokračovala do Nedašova, kde celý peloton přivítali žáci, paní starostka Bc. Alena Nováková a pan ředitel Mgr. Milan Mužík. Po chvíli odpočinku zpestřeného vystoupením žáků peloton pokračoval do Brumova – Bylnice. Zde opět pan Zimovčák pozdravil všechny žáky a přítomné. Přivítal se se starostou města panem Zdenkem Blanařem a s ředitelem základní školy panem Mgr. Romanem Rydvalem. V horkém počasí všichni uvítali krátký přejezd do Štítné nad Vláří, kde proběhlo přivítání paní místostarostkou Mgr. Janou Machučovou a ředitelem školy panem Mgr. Josefem Hnaníčkem. Po velmi kopcovité časti se účastníci setkali před radnicí ve Slavičíně se starostou města panem Ing. Jaroslavem Končickým. Touto zastávkou pelotonu skončilo Školní kritérium a etapa pokračovala do cílové obce Drslavice.


Chtěl bych velmi poděkovat všem zúčastněným základním školám a představitelům měst a obcí za finanční podporu projektu, přízeň a uvítání na jednotlivých zastaveních. Velké poděkování za finanční příspěvky do nadace Na kole dětem patří i místním a okolním firmám.


Pan Zimovčák a ostatní účastníci celorepublikové tour děkují všem a opět hodnotí „Valašskou“ etapu za jednu z nejsrdečnějších.


Petr Daněk, ředitel ZŠ Vlachovice

 

 reklama