Reklama

04. 07. 2020

Dnes má svátek: Prokop
úterý, 26 červen 2018 14:31

Stavba kloboucké cyklostezky začíná, dokončení za 6 měsíců

VALAŠSKÉ KLOBOUKY – Město Valašské Klobouky právě zahájilo stavbu dvoukilometrové cyklostezky směrem na Brumov – Bylnici.


Začínat bude u výrobního družstva Důbrava, povede zahrádkářským areálem, kolem městské pily a dále k čistírně vod, kde se po novém mostě přenese na protější stranu vodního toku Klobučka a skončí až na hranici s katastrem sousedního města. Celkové náklady na zbudování budou činit 16,2 milionu, dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury pak z této sumy pokryje 8,2 milionu korun. Dokončení se předpokládá za šest měsíců.

Cyklostezka začne v těchto místech u výrobního družstva Důbrava
(foto - Město Valašské Klobouky)


„Projekt kloboucké cyklostezky má za sebou několikaleté úsilí o získání dotační podpory, bez které by město tak rozsáhlou investici financovalo z vlastních prostředků jen stěží. Díky úspěšné žádosti u SFDI můžeme s výstavbou konečně začít a rozšířit potřebnou a žádanou infrastrukturu pro cyklisty o další kilometry, které navíc příhodně naváží na úsek připravovaný městem Brumov - Bylnice,“
řekla k investici starostka města Valašské Klobouky Eliška Olšáková.

Město přitom ještě čeká na výsledek druhé žádosti o podporu, kterou podávalo k operačnímu programu INTERREG V-A SR – ČR. „V případě úspěšné žádosti by nám dotace pomohla financovat další úsek cyklostezky na ulici Koželužská, pro který už máme projektovou dokumentaci i stavební povolení. Komunikace by dostala nový povrch, chodník by se zde zúžil na šířku 1,5 metru a cyklistům by bylo umožněno obousměrné užívání,“ dodala starostka. Nová cyklostezka k Brumovu získá asfaltobetonový povrch o šíři 3 metry. Uživatele provede dvěma úseky v režimu klasické cyklostezky a dvěma úseky cyklotras, tedy účelových komunikací, po kterých bude možný také průjezd vozidel. Tyto cyklotrasy vzniknou v lokalitách od výrobního družstva k zahrádkářské kolonii a následně od křižovatky s cestou na Královec k čistírně odpadních vod.

Cyklostezka povede k zahrádkářskému areálu (foto - Město Valašské Klobouky)Stezka pro cyklisty povede kolem městské pily a protne cestu na Královec
 (foto - Město Valašské Klobouky)


„V areálu soukromých zahrádek budou cyklotrasu lemovat opěrné zdi, které zabezpečí okolní vyvýšený terén. Počítáme s oboustranným oplocením a také úpravou vstupů na jednotlivé pozemky,“
sdělil vedoucí odboru investic a strategického rozvoje Radek Bařinka. Vlastníci zahrádek budou s podrobným harmonogramem prací seznámeni. „Nyní se naší prioritou stane úsek cyklostezky z Valašských Klobouk směrem do Poteče, na jehož přípravě už se pracuje,“ poznamenala Eliška Olšáková.

 

-tz-


 

 

 

reklama