Reklama

12. 07. 2020

Dnes má svátek: Bořek
úterý, 11 září 2018 18:18

Obyvatelé Luční dali jasný signál: Nejdůležitější je parkování

VALAŠSKÉ KLOBOUKY – V pondělí 10.9. navečer se na ulici Luční konalo veřejné setkání k představení studie revitalizace tohoto největšího valašskoklobouckého sídliště. Možnosti diskutovat o navrhovaných řešeních obnovy využila téměř stovka občanů.


Za nejpalčivější problém přítomní označili nedostatek parkovacích míst a vyjádřili, že o stavbu vlastních krytých parkovacích stání zájem nemají. Podobně se většina vyjádřila zamítavě ke vzniku poloveřejných dvorků u čtyřpatrových bytových domů. „Při setkání zazněl od občanů jasný signál, že upřednostňují řešení dopravy a parkování, zejména zajištění obousměrné průjezdnosti komunikace a okamžité navýšení parkovací kapacity. V souladu s jejich potřebami tedy zadáme přípravu jednotlivých stupňů projektové dokumentace, která nebude krytá parkovací stání ani dvorky u bytových domů zahrnovat,“ shrnula výsledek starostka Eliška Olšáková. „Už nyní ovšem budeme na nedostatek parkovacích míst reagovat alespoň dočasným zpevněním ploch. Vytipovány byly lokality, u nichž nedojde k velkému zásahu do zeleně. Půjde o rozšíření parkovacích stání nad novým bytovým domem č. p. 1101, u domu č. p. 915, pod domem č. p. 895 a dále směrem k vodárně,“ sdělila a ujistila, že část těchto opatření bude provedena ještě během podzimu.


Představená studie řeší proluku mezi bytovými domy výstavbou domu pro poskytování služeb, například obchodu, kterého by se v budoucnu mohl ujmout soukromý investor. Vedle plánovaného centrálního hřiště by podle přání obyvatel mohly být navíc umístěny i fitness prvky pro starší děti a na prostranstvích mezi domy vzniknou i menší herní plochy.

V souvislosti s dopravou zaznívaly rovněž požadavky, aby na parkovištích určených pro osobní auta nestály dodávky, které mnohdy blokují více než jedno parkovací stání. „Žádáme proto obyvatele, aby služební vozy odstavovali mimo sídliště, například na větších plochách u kotelny,“ požádala starostka o vstřícnost. Při projednávání byla dále vzpomenuta cesta na Lačnov, pro kterou jsou již vykoupeny pozemky a připravuje se projektová dokumentace k realizaci. Od účastníků pak zaznívala kritika k výstavbě druhého bytového domu a zátěži, kterou by podle nich pro ulici představoval. O případném prodeji pozemku, který by ke stavbě byl zapotřebí, by však rozhodovalo až příští zastupitelstvo.


Další dotazy směřovaly k možnému začátku prací. „Reálné je, že by v příštím roce a půl byla připravena projektová dokumentace a vyřízeno stavební povolení. Ve druhé polovině roku 2020 by tak mohla být zahájena etapizace projektu, samozřejmě s přihlédnutím k celkové výši investice a budoucím finančním možnostem města, “ uvedla Eliška Olšáková.

V minulém týdnu obdrželi obyvatelé Luční do svých schránek pozvání na setkání, v němž byly uvedeny všechny kroky, kterých se podařilo v otázce revitalizace sídliště v uplynulých třech letech dosáhnout. Přípravě předcházelo veřejné projednání, po kterém byly v roce 2016 zahájeny práce na územní studii, její zpracování bylo také podpořeno dotací. V roce 2017 byl v několika fázích připomínkován první koncept studie a v roce 2018 byl dokument projednáván s veřejností. Letos se pak uskutečnil výkup pozemku pro odlehčovací komunikaci směrem k lačnovské cestě.


Součástí zmíněného dopisu byl rovněž dotazník, v němž se měli lidé vyjádřit ke krytým parkovacím stáním a poloveřejným dvorkům. Ze tří stovek dotazníků bylo dosud navráceno 22, jejichž výsledky potvrdily názory veřejnosti na setkání. „Děkuji všem obyvatelům, kteří přišli a aktivně se zapojili do diskuse. Společně tak formulovali své potřeby a stanovili priority, které jsou pro ně v místě bydliště důležité. Jejich názorů si ceníme a budeme je při přípravě revitalizace zohledňovat,“ poděkovala Eliška Olšáková.

 

-tz-

 


reklama