Reklama

06. 07. 2020

Dnes má svátek: Mistr Jan Hus
pátek, 21 září 2018 22:58

Začíná rekonstrukce "vlárského vodovodu" ze Štítné do Valašských Klobouk

ZLÍNSKO -V září letošního roku zahájí VaK Zlín a.s. jeden z největších svých projektů pro zajištění dostatku kvalitní pitné vody na Zlínsku.


Bude započata rekonstrukce tzv. "vlárského vodovodu", kterou VaK docílí výrazného zvýšení soběstačnosti zásobování pitnou vodou na převzaté pitné vodě z VaKu Vsetín. Vodou ze zdroje Štítná nad Vláří bude možno zásobovat Valašské Klobouky, Brumov-Bylnici, Štítnou nad Vláří, Jestřabí, Rokytnici a po přepojení na síti i další obce regionu například Lipinu, Křekov, Vlachovice -Vrbětice atd.

(foto - VaK Zlín)


"Poprvé na Zlínsku bude využita nová inovativní technologie, kdy do původního potrubí o průměru 150-200 mm je zataženo „složené“ nové polyetylénové potrubí, které se následně natlakuje parou, tím přilne a natvaruje se zevnitř na staré potrubí. Navíc se jedná o „inteligentní“ řešení, protože v potrubí mohou být uloženy speciální vodiče, které umí rozpoznat a tutíž zásadně omezit možnosti úniků a ztrát pitné vody, "
upřesňuje předseda představenstva společnosti Svatopluk Březík.

Rekonstruovat se bude část přivaděče pitné vody, který vede převážně podél toku Brumovky mezi městy Valašské Klobouky a Brumov-Bylnice v celkové délce 6 908 metrů. Celá rekonstrukce v objemu přes 40 mil korun je naplánována do poloviny příštího roku. Jedná se o rychlejší bezvýkopovou technologii, která je také šetrná k životnímu prostředí.

"Jedná se nejen o zajímavé technologické řešení, které zvýší trvanlivost potrubí „na 100 let“, ale jde o strategickou stavbu mimořádného významu pro tento region z hlediska budoucího rozvoje včetně návaznosti na budoucí Vlachovickou přehradu. Je to důležitý krok možného propojování vodohospodářských soustav v rámci kraje, a tím souvisejícího zajištění dostatku kvalitní pitné vody," doplňuje Svatopluk Březík.

VaK Zlín

reklama