Reklama

28. 09. 2021

Dnes má svátek: Václav
čtvrtek, 04 říjen 2018 19:32

Další krok k výstavbě vodního díla Vlachovice

VLACHOVICE – Vodní dílo Vlachovice je Zlínským krajem vnímáno jako strategická zásobárna vody do budoucna. Při jeho přípravě je důležitá nejenom spolupráce s dotčenými obcemi, ale i se zástupci provozovatelů vodovodů a kanalizací.


Na jednání, které inicioval náměstek hejtmana Zlínského kraje Josef Zicha, se za účasti těchto zástupců a generálního ředitele Povodí Moravy probíraly stav infrastruktury vodovodů ve Zlínském kraji, další možné propojení jednotlivých vodních nádrží, ale i schválená opatření za přibližně 870 milionů korun související s vlachovickou přehradou. Ta ve své studii navrhlo Povodí Moravy.

vizualizace- VD Vlachovice (zdroj: kr-zlinsky.cz)


„Plánované vodní dílo Vlachovice je potřeba chápat nejen jako samotnou nádrž, ale jako komplexní soubor dalších staveb a opatření, které společně pomohou zajistit hlavní účel nádrže, jež má sloužit zejména jako zásobárna vody pro vodárenské účely, ale také pro potřeby zemědělství a průmysl či jako ochrana před povodněmi. Pevně věřím, že vodní dílo Vlachovice bude vzorovým příkladem toho, jak se dá skloubit výstavba vodárenské nádrže se zájmy životního prostředí a také se zájmy obyvatel okolních obcí, které jsou pro nás zcela zásadní,“
uvedl generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

Opatření navržená studií budou realizována na zemědělské půdě v ploše povodí Vláry, na lesních půdách a na tocích a nivách. Jako vhodná opatření na zemědělské půdě studie navrhuje drobnější členění zemědělských ploch, vytváření remízků, mezí, rozptýlené zeleně a dalších krajinných prvků, na nichž nebude prováděna orba, ani další intenzivní zemědělské činnosti. Pro tyto účely je navrženo založení trvale travnatých ploch na více než 30 hektarech či vybudování travnatých pásů v celkové délce téměř 30 kilometrů. Opatření v lesích mají za cíl snížit splachy půdy do horských potoků a bystřin a dále do větších toků s menšími sklony, kde zhoršují průtočnost koryt a při velkých průtocích způsobují vylévání vody ze břehů. Proto je mimo jiné navrženo více než 80 úseků pro umístění dřevěných přehrážek na horských bystřinách. Co se týká opatření na tocích, navrženo je vybudování až 28 malých vodních nádrží, které budou sloužit k akumulaci vody v krajině, zlepšování její kvality a zpomalení jejího odtoku z krajiny.

vizualizace- VD Vlachovice (zdroj: kr-zlinsky.cz)


„Celkové náklady na výstavbu vodního díla Vlachovice, jejímž investorem je státní podnik Povodí Moravy, jsou odhadovány na 5,450 miliardy korun. Podle navržených parametrů se počítá se sypanou hrází o výšce 40 metrů a délce 570 metrů, plochou zátopy 212,9 hektaru a celkovým objemem 29,1 milionu m3. Pro srovnání, vodní nádrž Karolinka má objem 7,39 milionu m3, Slušovice 9,9 milionu m3 a Brněnská přehrada 17,7 milionu m3,“
uvedl Josef Zicha.

Aktuálně je zpracovávána předprojektová příprava akce, jejíž součástí je podrobná technická studie řešící jak samotnou nádrž, tak související infrastrukturní opatření (přeložky komunikací, pasportizaci kanalizací, řešení čištění odpadních vod aj.). „Pokud příprava akce poběží podle současných předpokladů a bez významnějších komplikací, očekává se vydání stavebního povolení do konce roku 2023, zahájení výstavby díla v polovině roku 2025 a jeho uvedení do provozu zhruba o tři roky později,“ řekl Václav Gargulák.

 

-tz-