Reklama

28. 09. 2021

Dnes má svátek: Václav
sobota, 27 říjen 2018 22:36

100. výročí samostatného československého státu

28. říjen roku 2018 je dnem státního svátku, dnem, kdy oslavujeme 100. výročí vzniku samostatného československého státu.


Při krátkém pohledu do historie zjistíme, že samotnému aktu vyhlášení prvního samostatného státu Čechů a Slováků předcházela v roce 1918 řada důležitých událostí a politických aktů. Připomenu třeba Tříkrálovou deklaraci z ledna a pak Washingtonskou deklaraci z října.


Pak přišel 28. říjen.
Delegace Národního výboru v čele Karlem Kramářem jednala v Ženevě s Edvardem Benešem o vytvoření samostatného československého státu. Výsledkem byla dohoda, že prezidentem bude Tomáš Garrigue Masaryk a předsedou vlády se stane Karel Kramář. Večer pak Národní výbor vydal zákon o zřízení samostatné státu československého a následně bylo uveřejněno provolání:
Lide československý. Tvůj odvěký sen se stal skutkem.


Podpisem tento dokument potvrdili Antonín Švehla, Alois Rašín, Jiří Stříbrný, Vavro Šrobár a František Soukup. Za osobnosti první republiky je považováno těchto 8 významných českých a slovenských politiků, uvedených výše. K nim je nutné ještě přidat slovenského politika Milana Rastislava Štefánika.

 

Tak jako současný státní znak České republiky prošel složitým vývojem, obdobně tomu bylo (byť v méně komplikované podobě) i se státní vlajkou ČR. Vlajka Československa (1918-1920). Původním zemským výsostným symbolem byl bílo-červený prapor, který po krátký čas, po vzniku samostatného Československa, byl užíván jako nová státní vlajka právě vzniklého státu. Pro odpor především slovenské politické scény a podobnost s výsostnými symboly Polska a rakouské republiky byl tento původní český zemský symbol nahrazen novou státní vlajkou, jejímž autorem se stal Jaroslav Kursa, autor i nových čs. státních znaků. (zdroj: vlada.cz)

Samotná vlajka Československé republiky byla ústavním zákonem tvořena ze spodního pole červeného a vrchního pole bílého, mezi něž byl vsunut modrý klín od žerdi do středu vlajky, při čemž poměr vlajkové šířky k její délce byl dán 2:3 a délka klínu se rovnala polovině vlajkové délky. (zdroj: vlada.cz)Československá republika byla ve své době demokratickým státem, který se řadil k nejvíce prosperujícím zemím a jeho představitelé se těšili úctě. A jak jsem si přečetl v materiálech dotýkajících se této problematiky, dosahované úspěchy i úcta byly postaveny na 3 základních principech prosazovaných tehdejšími politiky i dalšími osobnostmi veřejného života - na svobodě, demokracii a humanismu. Nezapomínejme na to, že i když od založení vzniku republiky uplynulo již 100 let, uvedené základní principy a myšlenky platí i nyní.

Pražský hrad - Recepce u příležitosti státního svátku 28.10.


A k tomu ještě malý dodatek. Plamenné projevy ani velkolepé přehlídky nejsou tou nejpodstatnější formou oslavy tak významného výročí. S ohledem na současný stav panující v naší republice bych proto našim politikům přál, aby při výkonu svých funkcí dokázali rozšířit výše uvedené principy o pojmy jako je morálka, slušnost, taktnost, čestnost, moudrost, schopnost kompromisu a pokoru. Pokud to dokáží, pak se mohou stát zodpovědnými a respektovanými představiteli našeho státu. Mohou být příkladem i pro nás, kteří jsme je volili, bude nám všem ještě lépe a odkaz zakladatelů našeho státu bude naplněn.

 

Slávek F. - SD