Vytisknout tuto stránku
středa, 31 říjen 2018 18:13

Starostou Brumova Bylnice zvolen Kamil Macek, místostarostou Antonín Strnad

BRUMOV-BYLNICE - Ve středu 31. listopadu 2018 v 15 hodin se konalo ustavující zasedání Zastupitelstva města Brumov-Bylnice. Přinášíme informace o tom jak zasedání probíhalo.


14.45 Vše je připraveno na ustavující zasedání. Budoucí zastupitelé přicházejí a občané Brumova-Bylnice zaplňují místost, kde se akce koná
15.01. Zahájení panem Zdenkem Blanařem

Zdenek Blanař zastával funkci starosty města Brumova-Bylnice 16 let


15.05  Státní hymna
15.13  Slib zastupitelů

Nejmladší člen zastupitelstva Lukáš Martinka skládá před zastupitelstvem slib a složení slibu potvrzuje svým podpisem

 

Zastupitelstvo města bude v příštích čtyřech letech zasedat ve složení
Kovaříková Milena Mgr.
Škaroupková Jitka
Vaněk Jaroslav JUDr.
Vaculčík Miroslav
Cepková Eva RNDr.
Kostková Jana
Martinka Lukáš
Švach Milan MUDr.
Bližňák Václav
Vilímek Ladislav Ing.
Miklasová Pavla
Strnad Antonín Bc.
Obadal Miroslav Ing.
Macek Kamil
Blanař Zdenek
Naňák Tomáš Mgr.
Jedlička František
Beňová Radka Bc.
Hrnčiřík Petr MVDr.
Miklasová Libuše
Staník Karel Ing.

15.19  Zahájení volby starosty a místostarosty
15.25  Volba starosty
15.30  Starostou zvolen pan Kamil Macek (14 hlasů pro, proti 0,  6 se zdrželo, 1 nepřítomen)

Starosta Brumova-Bylnice Kamil Macek

 
,,Mám za sebou dneska docela složitý den a jsem rád, že je to za mnou. Doufám, že spolupráce s místostarostou, radou i zastupiteli bude časem vidět a že kroky, které budeme dělat, budou ve prospěch všech občanů. A když se něco nebude někomu líbit, ať mně to přijde říct já to rád uslyším. Pro každého mám dveře otevřené. Jsem zastáncem nových technologií, ale nejsem příznivcem facebooku ani instagramu. Takže sdílení nesmyslů přes tyto sítě neuznávám, zbytečně to zdržuje od práce. Mám rád když si tyto věci dokážeme říct mezi sebou," uvedl po zasedání pro Naše Valašsko info starosta Brumova-Bylnice pan Kamil Macek.


15.36  Volba místostarosty
15.37  Volba místostarosty, zvolen pan Antonín Strnad (13 hlasů pro, proti 0, 7 se zdrželo, 1 nepřítomen)

Místostarosta Brumova Bylnice Antonín Strnad


,,Vnímám to jako velkou zodpovědnost a beru to jako službu pro občany. Určitě ve spolupráci se starostou, radou , případně konstruktivní opozicí uděláme vše proto, aby se zde dobře žilo všem občanům našeho krásného města,"
uvedl pro Naše Valašsko info nově zvolený místostarosta Antonín Strnad.


15.38  Volba rady města
15.38  KDU navrhuje pana  Blanaře a Naňáka, ODS pana Švacha a Vilímka, Zdravé město pani Miklasovou, ostatní strany a hnutí nemají svého kandidáta
15.42. Rada města zvolena
15.43 Zřízení kontrolního a finančního výboru, včetně volby jejich předsedů
15.45 Pan Petr Hrnčiřík zvolen předsedou finančního výboru a pani Milena Kovaříková zvolena předsedkyní kontrolního výboru
15.46  Zahájena diskuze
16.21. Konec schůze.

 

Stanislav Floreš, Naše Valašsko info