Reklama

25. 01. 2021

Dnes má svátek: Miloš
neděle, 18 listopad 2018 12:41

Aby se zde děti cítily spokojeně, jistě a bezpečně...hlavní cíl MŠ v Jestřabí

JESTŘABÍ - Mateřská škola Jestřabí je jednotřídní škola s kapacitou 28 dětí. Ve školním roce 2018/2019 je zde zapsáno 22 dětí, o které se starají dvě pedagogické pracovnice, jeden asistent pedagoga (na doporučení SPC k dítěti se speciálními vzdělávacími potřebami), jeden školní asistent (financován z dotací Ministerstva školství ČR) a tři provozní zaměstnanci (z toho dvě na poloviční úvazek). Ve škole jsou dvě třídy. Jedna slouží jako herna i ložnice a druhá jako jídelna. Obě dvě třídy rozděluje šatna, kde se děti převlékají.

 

MŠ Jestřabí (foto - MŠ)


Vybavení
pomůckami, hračkami, materiály a doplňky odpovídá počtu dětí a jejich věku. Vše je umístěno tak, aby si děti mohly brát hračky samostatně. Škola má vlastní zahradu s pískovištěm, několika zahradními průlezkami, houpačkami, skluzavkou, zahradním domkem a dřevěnými lavicemi a stoly (v roce 2014 se nám podařilo získat dotaci na doplnění zahrady přírodními prvky pod názvem „Zahrada pro všechny smysly“), v roce 2015 jsme získali dotaci z projektu „Máta nebo včelka, naše zahrada je velká„ – dotace byla použita na výsadbu ovocných stromů a keříků, bylinkového záhonu na školní zahradě. Nakoupili jsme nové encyklopedie a výukové materiály pro děti a také jsme pořídili mikroskop. V roce 2016 jsme z dotací MŠMT na podporu logopedické prevence získali pomůcku s názvem Klokanův kufr, ve školním roce následujícím jsme z projektu s názvem „Přírodní zahrada – naše živá učebnice“ získali finanční prostředky na dokoupení potřeb pro údržbu školní zahrady a také na nákup notebooku, mikroskopu, lup atd. Díky Operačnímu programu výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) s názvem „Všichni máme šanci“ jsme mohli zaměstnat v naší škole školního asistenta, který poskytuje přímou nepedagogickou podporu dětí v předškolním vzdělávání. Z tohoto programu jsme také využili možnosti DVPP (další vzdělávání pedagogických pracovníků) a vzájemného sdílení zkušeností pedagogů z různých škol. Sledování různých dotačních výzev a následné zapojení, je pro nás jednou z možností, jak naši malou školičku dovybavit novými pomůckami.

Podzimní tvoření v MŠ Jestřabí (foto - archiv MŠ)


Hodně nám pomáhá náš zřizovatel – Obec Jestřabí. Díky této pomoci můžeme dětem zajistit mnoho krásných zážitků – například výukové programy v Centru Veronica v Hostětíně, kde jsme byli do září 2018 už dvakrát a ještě do Vánoc máme naplánovanou jednu cestu :-). Výukové programy s názvy – „Piju mošty, co ty?“ a „Bylinková zahrada“ – děti velmi zaujaly, ale hlavně obohatily o nové zážitky a především poznatky. Před Vánocemi nás čeká program s názvem Kouzlo Vánoc. Už se moc těšíme. Také jsme, díky pomoci zřizovatele, mohli v červnu 2018 přivítat v naší škole Kouzelníka Jirku Hadaše a oslavit s ním Den dětí. Počasí nás zaskočilo, ale jen na chviličku, protože kouzelník Jirka Hadaš dostál svému povolání – trošku „zakouzlil“, ale víc možná věřil (tak jako my) – a najednou se mraky rozestoupily a sluníčko začalo sledovat, co se to tu vlastně děje – a byla to vskutku jízda. Děti, spolu s Jirkou a papouškem Popkornem, procestovaly Letem světem všechny kontinenty, zasoutěžily si a dokonce i zatancovaly. Velké překvapení pro děti byla cukrová vata a malování na obličej, které realizovala Bc. Zuzana Moravčíková. Den jsme si užili všichni – jak my dospělí, tak především děti, jejichž rozzářené obličeje vypovídaly o všem.

Dětský den s kouzelníkem Jirkou Hadašem (foto-archiv MŠ)


Díky dotačnímu programu jsme také mohli vytvořit nové webové stránky: www.msjestrabi.cz. Snažíme se je aktualizovat a dodávat nové informace, a hlavně je zde fotogalerie, která mapuje naši činnost ve školce. (Fotogalerie ZDE)


Mateřská škola klade velký důraz na spolupráci s rodiči, ale i s jinými partnery, kdy hlavním cílem je vyvíjet aktivity a organizovat činnosti ve prospěch dětí, k prohloubení vzájemného výchovného působení mateřské školy, rodiny a veřejnosti. Ve spolupráci s rodiči uskutečňujeme mnoho aktivit a různých projektů (např. tzv. Dílničky, rodičovský ples, dětský karneval, výlety, fašankový průvod atd), které napomáhají k dobrému chodu školy. Práce dětí, které během roku ve školce vytvořily, vystavujeme ve školce a rodiče mají možnost seznámit se s činnostmi, kterých se děti zúčastnily. Během školního roku jsou nutností i různé úpravy a drobné práce na školní zahrádce. Kdykoliv je potřeba, rodiče dětí jsou vždy ochotni pomoci.

 

Školní vzdělávací program s názvem Svět je kulatý míč nás provází celým školním rokem.

Je rozčleněn do bloků, které jsou rozděleny zpravidla na 2 měsíce.
Bloky:
1) V dobrém jsme se sešli
2) Listí padá ze stromů, blížíme se k Vánocům
3) My se zimy nebojíme – běháme a závodíme, do pohádky zabrousíme
4) Přišlo jaro k nám, na kole ho přivítám
5) Objevuji, poznávám..., že vše umím, radost mám

A protože se blíží čas adventu a Vánoce, pomaličku se připravujeme i my. Ale před tím jsme stihli ještě oslavit svátek sv. Martina – děti si samy (no - tedy s naší pomocí :-) ) napekly perníkové koníky a samy (bez naší pomoci :-) ) si je nazdobily. Tolik krásných perníčků jsme dlouho neviděli. Pomaličku se chystáme na vánoční besídku a potají doufáme, že nás navštíví Mikuláš – no, snad přijde bez čerta, protože u nás jsou jen samé šikovné a hodné děti :-). Také se pravidelně zúčastňujeme se svým vystoupením Předvánočního setkání občanů, které pořádá zastupitelstvo obce Jestřabí. Počasí nám pořád ještě dovoluje, abychom trávili co nejvíce času venku. Ať na školní zahradě nebo hřišti, ale nejvíce děti baví, když si uděláme vycházku do „ Horky“, kde pozorujeme přírodu kolem nás, poznáváme stromy, rostliny sledujeme stopy zvířat atd. Snažíme se přírodu chránit, takže sbíráme odpadky, které se tam povalují, také jsme čistili potůček, ve kterém už bohužel moc vody neteče. Hledali jsme, kde pramení a pak jsme sledovali jeho cestu až do vesnice. Vždyť živá příroda kolem nás je nejlepší učebnicí, ve které můžeme číst.

Téma kreslení - vesnice, kde žiji


V naší škole máme několik výukových programů, které už několik let s úspěchem praktikujeme. Patří k nim program s prapodivným názvem: Edukativně stimulační skupiny pro děti předškolního věku, ale my víme, že když se řekne: „ dnes máme edukačky“, čeká nás hodina zábavy, ale i učení, které nás moooc baví. Co to vlastně ty „edukačky“ jsou? Jde o skupinu 6 – 8 dětí s rodiči. Rodiče se účastní každé lekce společně s dítětem, aby získali inspiraci a dovednosti, jak s dítětem pracovat doma. Zároveň se rodiči na konci každé lekce dostane vysvětlení, na rozvíjení jaké dovednosti jsou jednotlivé činnosti zaměřeny a jak se dají při domácí přípravě obměnit. Struktura jednotlivých lekcí je podobná. Nejprve jsou na programu rozcvičovací cviky před psaním, pak cviky zaměřené na grafomotoriku, dále sluchové a zrakové vnímání a paměť. Trénovány jsou také vyjadřovací schopnosti a předpočetní představy. Náročnost jednotlivých cvičení vzrůstá postupně s přibývajícími lekcemi. Výhodou je, že dítě pracuje společně se skupinou dalších dětí a může si tak vyzkoušet i jak obstojí ve srovnání s ostatními. Zároveň si dítě zvyká na školní prostředí, které bude od září navštěvovat. Zvláště pro úzkostné děti je důležité, že s nimi do školy chodí i jeden z rodičů. Zvykají si tak lépe a cítí se jistější. Pro rodiče je přínosem vidět dítě pracovat a komunikovat v sociální skupině vrstevníků a pod vedením jiné autority než je někdo z rodinného kruhu. Zároveň v kontaktu s ostatními rodiči získává nové zkušenosti s přípravou předškoláka na školu. Hodinové lekce se konají jednou za 14 dní.

Obsah jednotlivých lekcí je zaměřen především na posilování smyslového vnímání (zrak, sluch, hmat), orientaci v prostoru (vpravo, vlevo, vzad...), uvolňování ruky (příprava na psaní), rozvoj řeči, početní představy. Nejde nám o to, aby se děti před zahájením školní docházky naučily číst, psát nebo počítat, ale chceme v dětech rozvíjet schopnosti k těmto činnostem. Jde zkrátka o to, aby děti i rodiče měli na čem stavět, jakmile začne škola. Mnohým dětem program pomůže předejít školním nezdarům nebo je alespoň zmírní.


Dalším programem, který běží v naší škole je tzv. Metoda dobrého startu, která je metodou motoricko - akusticko - optickou. Všechny tři složky na sebe navazují a vytvářejí tak cvičení pohybová, pohybově - sluchová a pohybově - sluchově - zraková. Soubor tvoří jednoduché grafické předlohy, které jsou uspořádány podle stupně obtížnosti. Každý grafický vzor doprovází pečlivě vybraná písnička. Rytmus písně je shodný se strukturou daného vzoru. Důležité je, aby děti písničce dobře porozuměly, protože bude doprovázet všechny fáze lekce.


No a docela „ žhavou“ novinkou je program s názvem: Trénink jazykových schopností podle Elkonina. Elkoninova metoda se odlišuje od běžných metod, které se používají ve vyučování čtení. Její východiska a zvláštnosti můžeme shrnout následovně:

  • Děti se nejdříve naučí mluvit, teprve poté číst. Čtení je vývojová nadstavba nad mluvenou řečí. Ne všechny děti na světě umí číst. Čtení potřebuje učení.
  • Čtení je ve věku okolo 6 let vývojovým úkolem. Na rozdíl od mluvené řeči musí dítě vyvinout úsilí, aby se naučilo číst. Motivované dítě se naučí číst snáze. Proto má být čtení úkolem, ale i zábavnou činností, hrou.
  • Základem čtení je luštění kódu, odhalení vztahu mezi písmeny a hláskami ve slovech. I když se to na první pohled zdá jako zraková úloha, ve skutečnosti jde o „ozvučení“ čtených slov. Jen slova, která děti při čtení „ozvučí“, mají význam. Řada písmen (P-E-S) ještě není přečtené slovo, které něco znamená.
  • Čtení se proto považuje za jazykový úkol. Zpracování čteného slova probíhá v jazykových jednotkách. Jen tak je možné porozumění čtenému.
  • V této metodě, na rozdíl od jiných klasických metod, se postupuje od mluveného slova ke čtenému. Děti se nejdříve naučí chápat hláskovou strukturu mluvených slov (říkáme, že se naučí slyšet hlásky ve slovech) a až potom se učí, jak se tyto hlásky dají označit písmeny. Například až ve chvíli, kdy děti pochopí, že slovo pes má tři hlásky p-e-s, se naučí, že slovo pes můžeme označit pomocí písmen P-E-S.
  • Pro malé děti je těžké chápat, že slovo HAD je kratší než slovo ŽÍŽALA. Aby děti věděly, z jakých hlásek se slova skládají, využíváme názorné modelování: hlásky označujeme barevnými žetony a děti skládají slova ze žetonů. Postupně se naučí slyšet hlásky ve slovech i bez pomoci žetonů.
  • Celá metodika je zpracovaná přitažlivou formou příběhu, děti poznávají Krajinu slov a hlásek a seznamují se s jejími obyvateli. Například Mistr Délka prodlužuje hlásky ve slovech, Mistr Slabika dělí slova na slabiky atd.
  • Hlavní odlišnost metody podle Elkonina však spočívá v tom, že děti se neučí jednotlivosti pokusem a omylem, ani mechanicky, nazpaměť. Učí se chápat principy a pravidla, jak se z hlásek tvoří slova a jak se mluvená slova dají zapsat písmeny. Když si osvojí tato všeobecná pravidla, poté dokáží přečíst každé slovo. Přemosťujeme vývoj mluvené řeči a čtení/psaní a posilujeme porozumění slovům.

 

Metoda tak rozvíjí myšlení a poznávací schopnosti dětí.

 

Myslíme si, že se děti ve školce rozhodně „nenudí“ :-).

Naším hlavním cílem je však, aby se zde děti cítily spokojeně, jistě a bezpečně.

Základním posláním mateřské školy je podporovat zdravý tělesný, psychický a sociální vývoj dítěte a vytvářet optimální podmínky pro jeho individuální osobnostní rozvoj, v návaznosti na jeho výchovu v rodině a v úzké součinnosti s rodinou.


Mgr. Kateřina Šuráňová, ředitelka Mateřské školy Jestřabí

 

 

 

 

 

 reklama