Reklama

04. 06. 2020

Dnes má svátek: Dalibor
pátek, 04 leden 2019 11:25

Tříkrálová sbírka 2019 - Konejme dobro s radostí a opravdovostí

VALAŠSKO - Stejně jako každý rok se do ulic našich měst a vesnic vydá velké množství koledníků - dobrovolníků se svým doprovodem, aby nesli radostnou zvěst o narození betlémského Dítěte všem, které potkají.


Tříkrálovou sbírku pořádá každoročně Charita Česká republika. Skupinky koledníků, doprovodné akce i distribuci pokladniček organizují jednotlivé místní Charity, často ve spolupráci s farnostmi, školami či různými mládežnickými organizacemi. Úspěch celé sbírky závisí na aktivitě tisíců lidí ve všech koutech republiky, často i v obcích o několika desítkách obyvatel. Tříkrálová sbírka je největší dobrovolnickou akcí v ČR.

Koledníci v Nedašově v roce 2018


Charita Valašské Klobouky
,,V nastávajícím víkendu se několik desítek dobrovolníků v našem regionu opět zapojí do celostátní sbírky pořádané Charitou Česká republika. Naše Charita vyšle do ulic měst Valašské Klobouky a Brumov-Bylnice a dále do okolních obcí celkem přes 300 dobrovolníků, kteří se budou snažit navštívit všechny domácnosti s přáním a požehnáním do nového roku. Zároveň také s prosbou o podporu projektů zaměřených na lidi v nouzi. Většina koledníků vyrazí na svoji obchůzku v sobotu dopoledne," uvedl Tomáš Naňák z Charity Valašské Klobouky.

 


Historie a tradice Tříkrálové sbírky
Poprvé v novodobé historii uspořádali dobročinnou sbírku spojenou s koledováním v olomoucké arcidiecézi. V roce 2000 tady koledníci vyrazili do ulic na základě staré lidové tradice, která má svůj původ až ve středověku, kdy se ve městech a na vsích hrávaly hry s biblickou tematikou. Vyprávělo se v nich také o mudrcích z dalekého východu a o tom, jak se přišli poklonit novorozenému Ježíškovi do Betléma.

 

Kdo koleduje?
Do ulic obcí a měst vychází více než 14 tisíc kolednických skupinek (přibližně 50 000 dobrovolníků). Sbírka má ustálená pravidla, vedoucím skupinky musí být dospělá osoba vybavená průkazem koledníka. Koledování v průběhu Tříkrálové sbírky podléhá přesným pravidlům. Skupinku tvoří obvykle tři koledníci v dětském věku převlečení za bájné krále (mudrce z východu), kteří se podle tradice přišli do Betléma poklonit novorozenému Ježíškovi. Koledníky lze rozpoznat podle průkazky vystavené Charitou ČR a potvrzené příslušnou diecézní Charitou.  Kasička, do které koledníci vybírají, musí být úředně zapečetěná místně příslušným městským či obecním úřadem nebo magistrátem. Číslo pokladničky musí souhlasit s číslem průkazky. Na kasičce je umístěna také nálepka se znakem Charity.

 

Králové se jmenují Kašpar, Melichar a Baltazar. Proč je nade dveřmi domů C†M†B†?
U písmenek se nejedná o zkratky jmen králů, ale jsou to počáteční písmena z latinského Christus mansionem benedikat, což je překládáno jako Kristus ať žehná tomuto příbytku (po celý rok, proto se za poslední křížek píše letopočet). Tři křížky symbolizují Nejsvětější Trojici, tj. Otce, Syna a Ducha Svatého; nejsou to tedy znaménka "plus" mezi iniciálami. Tuto značku píší králové na dveře domů a chlévů křídou, která byla při slavnostních tříkrálových mších v kostelích posvěcena knězem.Využití sbírky
Výnos Tříkrálové sbírky je tradičně z největší části věnován na podporu záměrů pro lidi v nouzi na území ČR. Jde o různé formy podpory a pomoci pro nemocné, lidi se zdravotním postižením, seniory, matky s dětmi v tísni a pro další jinak sociálně potřebné. Sbírka má předem jasně daná pravidla pro rozdělení výtěžku. Většina vykoledovaných prostředků zůstává v regionu, kde byly vybrány. Předem jsou také stanoveny záměry, na které se v daném roce vybírá.

 

My tři králové

My tři králové jdeme k vám,
štěstí zdraví přejeme vám.
Štěstí, zdraví, dlouhá léta,
my jsme k vám přišli zdaleka
Zdaleka je cesta naše,
do Betléma mysl naše.
Co ty, černej, stojíš vzadu,
vystrkuješ na nás bradu.
A já černej vystupuju
a Nový rok vám vinšuju.
A my taky vystupujem
a Nový rok vám vinšujem.

 

Prosíme, otevřete koledníkům svoje dveře a srdce, podpořte charitní dílo.
Děkujeme.

 

 -tz-