Reklama

17. 01. 2021

Dnes má svátek: Drahoslav
čtvrtek, 15 srpen 2019 15:00

Řidiče v Brumově-Bylnici čeká další výrazné omezení provozu

BRUMOV-BYLNICE - Po komplikacích v dopravě, spojených s výstavbou okružní křižovatky, čeká řidiče od 26. srpna další výrazné omezení provozu. Částečná uzavírka, semafory i jednosměrná ulice. Na to všechno se musí řidiči projíždějící Brumovem směrem na Návojnou připravit a obrnit se trpělivostí.


Provoz na téměř kilometrovém úseku silnice bude usměrněn do jednoho jízdního pruhu a bude řízen světelnou signalizací. Od místa křížení silnice III/50736 s místní komunikací ul. Fr. Louckého bude na silnici III/50736 ve směru k okružní křižovatce zaveden jednosměrný provoz. Jednosměrný provoz bude znovu zaveden i na ul. Fr. Louckého, ovšem v opačném směru, než tomu bylo při výstavbě okružní křižovatky, tzn. že doprava v této ulici bude usměrněna směrem na Návojnou.

Silnice III. třídy z Brumova do Návojné (foto- Tomáš Prášil)

 

Popis prací
Předmětem díla je stavební úprava silnice III/50736 v celkové délce 965 metrů. Začátek stavby navazuje na nově budovanou okružní křižovatku na silnici I/57 (investorem ŘSD ČR), konec stavby je situován u dopravní značky konec obce. V rámci úpravy bude sjednocena šířka komunikace na 6,50 metru mezi obrubami. Silnice bude šířkově definována novými betonovými obrubami s přídlažbou z betonových desek. Původní povrch vozovky bude odfrézován, dojde k sanaci konstrukčních vrstev po obou stranách silnice v šířce jednoho metru. Následně budou položeny nové asfaltobetonové vrstvy. Odvodnění vozovky bude zajištěno realizací nových dešťových vpustí, které budou připojeny zčásti do stávající kanalizace, zčásti do nově budovaného odvodnění. Dále bude vybudován zastávkový pruh linkové autobusové dopravy. Stavba je součástí společné stavební akce dvou zadavatelů (Ředitelství silnic Zlínského kraje a města Brumova-Bylnice). „Také v tomto případě je naším cílem vytvářet delší souvisle obnovené úseky s kvalitním povrchem. Silnici III. třídy z Brumova přes Návojnou a Nedašovu Lhotu až po státní hranici se Slovenskem postupně opravujeme již několik let. Po dokončení tohoto úseku v Brumově už bude téměř celá v dobrém stavu,“ řekl ředitel ŘSZK Ing. Bronislav Malý. Investice ŘSZK do této silnice přesáhly od roku 2012 objem 130 milionů korun.


Zhotovitel, cena, termín
Zhotovitelem stavby je firma COLAS CZ, a.s., Praha. Smluvní cena za tuto zakázku činí 14,610 milionu korun (vč. DPH). Investorem je Zlínský kraj prostřednictvím ŘSZK. Stavební práce budou zahájeny 26. srpna 2019 a první část uvedena do provozu v listopadu. Po přerušení prací v zimním období bude stavba dokončena do 30. června 2020.


Uzavírky a dopravní omezení
V návaznosti na výstavbu nové okružní křižovatky na silnici I/57, jejímž investorem je ŘSD ČR, a její objízdné trasy (doprava vedena ulicí Fr. Louckého) musí stavební práce přednostně probíhat nejprve v druhé polovině řešeného úseku (od křižovatky s ulicí Amálie Kutinové ke konci řešeného úseku). Stavební práce budou probíhat za částečné uzavírky silnice III/50736, provoz bude řízen kyvadlově pomocí mobilní semaforové soupravy.

 

-tz-

 


reklama