Reklama

10. 08. 2022

Dnes má svátek: Vavřinec
sobota, 05 říjen 2019 12:09

"Plán rozvoje sportu" - koncepce řešení podpory sportu v Brumově-Bylnici

BRUMOV-BYLNICE - Rada města Brumov-Bylnice na svém zasedání dne 29. dubna 2019 vzala na vědomí pracovní materiál „Sport a sportovní zařízení ve městě Brumov-Bylnice“ sloužící jako výchozí materiál pro návrh „Koncepce sportu a sportovišť ve městě Brumov-Bylnice“. Dále jmenovala členy pracovní skupiny, kteří mají za úkol připravit podklady pro schválení výše uvedené koncepce sportu.

Pracovní skupina se na svých zasedání přiklonila k názoru, že nejlepším řešením bude zpracovat ve smyslu § 6 odst. 2 zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu ve znění pozdějších předpisů „Plán rozvoje sportu“ jehož cílem bude koncepčně řešit podporu sportu ve městě pro období let 2020-2025.

 

 

Projednat přiložený pracovní materiál máte možnost po telefonické domluvě na čísle 603 857 420 (místostarosta) s pracovní skupinou SPORT do 18. října 2019 na městském úřadě.


Město Brumov-Bylnice jako poskytovatel dotací by mělo mít jasně nastavená pravidla pro výpočet příspěvku. Tento návrh dle názoru pracovní skupiny je možným objektivním řešením poskytování příspěvku a navíc i motivačním prvkem pro samotné sportovní organizace (např. zvýšení průměrného členského příspěvku, práce s mládeží…).


PŘÍLOHY

plán rozvoje sportu
návrh hodnocení dotací

 

-tz-