Reklama

10. 08. 2022

Dnes má svátek: Vavřinec
středa, 22 leden 2020 22:38

Valašské Klobouky budou hospodařit s přebytkovým rozpočtem

VALAŠSKÉ KLOBOUKY – Zastupitelstvo města Valašské Klobouky schválilo rozpočet na rok 2020 ve výši 172,5 milionu korun. Sestaven je jako mírně přebytkový, přičemž příjmy města jsou plánovány o 670 tisíc korun vyšší než výdaje. Na investice město vyčlenilo bezmála 58 milionů korun a dalších 25 milionů ve formě úvěru proinvestuje do přípravy infrastruktury pro rodinné domy v nové lokalitě na Dlouhé.

 
„Při plánování investičních akcí klademe důraz na to, abychom maximálně využívali dotací. Proto se v převážné většině letošních investic opíráme o dotační podporu a město svými prostředky projekty dofinancovává. Pod čarou máme přitom připravené další projekty, které na výsledky žádostí čekají. Pokud by byly úspěšné, jejich realizaci bychom do letošního roku zařadili,“ uvedla starostka Eliška Olšáková.

 
Na příjmech města se z 54 % podílejí příjmy daňové, které činí téměř 94 milionů korun. Na výkon státní správy město obdrží dotaci 19,9 milionu korun. Investiční dotace se předpokládají necelých 35 milionů korun, z nichž nejvýznamnější by měla být dotace přibližně 14 milionů na rekonstrukci Domu na rohu. Další nemalou položkou bude dotace 6,4 milionu na projekt „Do školy? Bezpečně a rychle“. „Letos ve Valašských Kloboukách dojde k realizaci dvou významných a dlouho připravovaných investičních akcí. První z nich je budování nové infrastruktury pro 17 rodinných domů na Dlouhé, kde už se začalo s pracemi na úpravě terénu. Zapotřebí bude 25 milionů korun, které zafinancujeme formou investičního úvěru,“ sdělila starostka Eliška Olšáková.

 
Druhým stěžejním projektem bude rekonstrukce brownfieldu Domu na rohu na podnikatelský inkubátor II. „V letošním rozpočtu má město na investici vyčleněno 2,5 milionu s tím, že dalších 14,4 milionu by mělo obdržet z Ministerstva průmyslu a obchodu. Objekt v centru města se dočká statického zajištění, kompletní obnovy střechy, oken i podlah a také bezbariérových úprav. Začátek prací předpokládáme v květnu, dokončení pak v příštím roce,“ dodala starostka.

 
Letos pokročí i projekt Bezpečné cesty do školy, díky němuž vzniknou v okolí mateřské a základní školy nové chodníky, místa pro přecházení, přechod pro chodce i bezbariérově upravené křižovatky. Akce za 10 milionů korun má v rozpočtu města přiřazeno 3,6 milionu, zbytek doplní dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury. V případě úspěšné žádosti o dotaci se začne realizovat také nový úsek cyklostezky směrem ze sídliště Palackého k ekoparku Trhovisko za 7 milionů korun. Za 3 miliony korun město plánuje odkanalizovat ulici Nádražní, zejména prostor vlakového nádraží, městské sauny, fotbalových kabin a okolí. Za necelé 3 miliony se také s přispěním dotace z MAS Ploština opraví sociální zařízení a zázemí charity v domě s pečovatelskou službou. Počítá se rovněž s druhou etapou obnovy domu Jana Horného, který je sídelní budovou radnice. Na řadě je oprava fasády a okenních výplní za více než 2 miliony korun.

 
Ve fázi výběrového řízení na dodavatele je aktuálně i rekonstrukce chodníku a veřejného osvětlení v ulici Sbořisko za 2,2 milionu korun. U projektu chodníku v Cyrilometodějské ulici směrem k benzinové pumpě se čeká na výsledek žádosti o dotaci. K pravidelným výdajům městského rozpočtu patří také dotace spolkům prostřednictvím programu Spolupráce, které pro letošní rok činí 504 tisíc korun. Do podpory sportu putuje 655 tisíc korun, z čehož 370 tisíc představuje dotace pro fotbalové oddíly TJ Spartak Valašské Klobouky, 100 tisíc je určeno pro TJ Sokol, 100 tisíc pro TS ELES, 40 tisíc pro FK Smolina a 30 tisíc pro FC Start Mirošov.

 
Nově město vyhlašuje také dotační program pro poskytovatele sociálních služeb, pro který má vyhrazenou částku 600 tisíc korun. Rada města pak bude mít v tomto roce na individuální dotace k dispozici 200 tisíc korun. Na občanské záležitosti jako vítání občánků, pravidelné besedy či zájezd pro seniory je připraveno 433 tisíc korun. Částkou 435 tisíc bude město dotovat provozování služby Seniortaxi. Na provoz příspěvkových organizací zřízených městem bude poukázáno 17 milionů korun.

 

-tz-