Reklama

12. 08. 2022

Dnes má svátek: Klára
pondělí, 03 únor 2020 10:26

Co v kotlech spálíme, to v ovzduší dýcháme

VALAŠSKÉ KLOBOUKY – Topná sezóna je aktuálně na vrcholu. A přestože nás nesužuje mrazivé počasí, své domácnosti musíme denně vytápět, abychom si zajistili určitý tepelný komfort. Otázkou komfortu je ovšem také druh kotle a volba paliva, které k topení používáme. Doporučujeme volit takové způsoby, které jsou šetrné nejen k rodinným rozpočtům, ale také k ovzduší a životnímu prostředí obecně.


„V nedávné době byly aktuální kotlíkové dotace, které podporovaly výměny starých a nevyhovujících kotlů za nízkoemisní zdroje tepla. Ve Valašských Kloboukách díky první a druhé vlně dotací proběhlo celkem 43 výměn, výsledky třetí vlny zatím k dispozici nemáme. Přestože tedy v domácnostech probíhá postupná obměna kotlů, stále se v našem městě objevují komíny, které vypouštějí plno dýmu a škodlivin z nesprávného topení. Prosíme proto obyvatele, aby byli ohleduplní k okolí a zvážili, co do kotle přikládají,“ apelovala starostka Eliška Olšáková.

Při spalování v domácím kotli na tuhá paliva vznikají nejen tuhé znečišťující látky jako popel a saze, ale také řada dalších chemických sloučenin, z nichž většina má negativní účinky na naše zdraví. Provozovatelé kotlů mají povinnosti stanovené zákonem o ochraně ovzduší, podle něhož by například měli v kotlích spalovat jedině paliva určená výrobcem. Další povinnosti také stanovuje vyhláška o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty.

Vždy je potřeba mít na zřeteli, že při spalování nevhodného paliva, například plastů, nábytku a dalších, je samotný provozovatel kotle a jeho rodinní příslušníci těmi prvními, kdo jedovaté zplodiny z kotlů dýchají. V žádném domácím topeništi se totiž nevytváří teploty dostatečně vysoké, aby toxické látky bezpečně zlikvidovaly. Dýchací a jiné zdravotní obtíže však zhoršená kvalita ovzduší způsobuje také spoluobčanům. Podle některých studií jsou na tom obce v topné sezóně s hodnotami zamoření ovzduší podobně jako lokality s průmyslem.

Proto doporučujeme řídit se následujícími pravidly:
Nespalovat směsný komunální odpad. Patří do popelnice.
Nespalovat plasty a plastové výrobky či jejich obaly. Patří do nádoby k tomu určené, případně do kontejneru.
Nespalovat staré dřevo z demolice, nábytek či chemicky ošetřené dřevo. Tyto odpady patří do sběrného dvora.
Nespalovat nápojové kartony. Patří do kontejnerů a nádob na plasty.
Nespalovat celobarevné letáky a časopisy. Patří do nádob a kontejnerů na papír, případně do sběrného dvora.
Nespalovat staré pneumatiky. Patří do sběrného dvora.
Nespalovat nebezpečné odpady. Je nutné je odevzdat do sběrného dvora.

Prosíme, buďte zodpovědní ke svému zdraví a ohleduplní ke svému okolí. Topte správně.

 

-tz-

 

 

 

 

 

reklama