Reklama

07. 08. 2022

Dnes má svátek: Lada
pondělí, 16 březen 2020 20:50

Informace farníkům - Mše svaté slouží kněží soukromě – to znamená bez účasti lidu

Farnost Brumov, Horní Lhota, Luhačovice, Nedašov, Pozlovice, Slavičín, Štítná nad Vláří, Újezd u Valašských Klobouk, Valašské Klobouky, Vlachovice. Informace farníkům valašskoklobouckého děkanátu.


 


Milí farníci,

s ohledem na vládní vyhlášení o celostátní karanténě ze dne 15. března 2020, která omezila volný pohyb, se kněží našeho děkanátu dohodli na několika společných zásadách fungování našich farností po dobu karantény.

Přijměte prosím tyto kroky jako naši spoluúčast na zastavení šířící se pandemie.


Společné zásady:
1. Všechny mše svaté slouží kněží soukromě – to znamená bez účasti lidu.
2. Dříve domluvené úmysly mší svatých řeší každý kněz po dohodě s rodinou.
3. Všem věřícím se doporučuje sledovat mši svatou v televizi, rádiu případně přenosy mše svaté na internetu.
4. Kostely v našem děkanátu zůstanou otevřeny ksoukromé modlitbě, po dobu karantény pouze po mříž.
5. Svátost smíření a podávání sv. přijímání se po dobu této karantény v kostele neuděluje.
6. Kněží mohou v naléhavých případech navštěvovat nemocné v jejich domovech či v nemocnicích a udělovat svátosti, především svátost nemocných a viatikum.
7. Křty a svatby jsou po dobu trvání karantény odloženy.
8. Všechny akce v kostele či na faře jsou odloženy či zrušeny.
9. Pohřby budou probíhat pouze v úzkém rodinném kruhu.


V této mimořádné době postní je stále mnoho věcí, které můžeme udělat i pro svůj duchovní život: Zveme vás k modlitbě sv. růžence v 20h za odvrácení pandemie a za ty, kdo jsou ve službě. Zveme vás k četbě Bible a společné modlitbě v rodinách. Využijme i tuto mimořádnou situaci k prohloubení vztahu k Bohu a druhým. Mějme důvěru v Boha („Požehnaný člověk, který doufá v Hospodina, jehož oporou je Hospodin!“Jer 17,7) a staňme se příkladem v ohleduplnosti a zodpovědnosti.

Denně na vás myslíme a žehnáme vám. Jménem všech kněží valašskoklobouckého děkanátu

P. Pavel Macura, děkan