Reklama

07. 08. 2022

Dnes má svátek: Lada
pondělí, 27 duben 2020 08:59

Informace z farností - Val. Klobouky, Brumov, Štítná, Nedašov, Slavičín

S ohledem na nový vývoj situace (zmírňování zákazů) - věnujte pozornost následujícím opatřením. V kostele musí lidé dodržovat minimální rozestupy dva metry. Účastníci si před vstupem do kostela povinně vydesinfikují ruce. Všichni účastníci bohoslužeb mají roušku vyjma okamžiku přijetí Eucharistie, vynechává se pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou. Kostel mimo bohoslužby zůstává otevřený pro osobní modlitbu

 

Brumov-Bylnice
Mše svaté budou složeny dle týdenního rozpisu bohoslužeb. Vsoučasné době může být na mši svaté pouze 15 lidí včetně kněze a nutné asistence. Proto budou mše svaté slouženy jenom s účastí rodiny, která v daný den má nahlášený úmysl. Nutné je přihlásit se u otce Richarda na tel. 605 969 613. Při vstupu do kostela povinná dezinfekce rukou, minimální rozestup 2 metry a povinná rouška na obličeji.
1. svaté přijímání, které mělo být 24. května se ruší a posunuje na 28. června, pokud nenastanou nové okolnosti. Další informace najdete ZDE

 

Valašské Klobouky
Pořad bohoslužeb a udělování svátostí od 27. dubna 2020. Mše sv. slouženy dle týdenního rozpisu bohoslužeb. V současné době může na mši sv. v kostele pouze 15 lidí vč. kněze a nutné asistence – proto bude mše sv. sloužena pouze za účasti rodiny, která má daný úmysl – nutné dohodnout se s o. kaplanem Janem (tel. 731965271). Mše sv. bude přenášená pomocí venkovních reproduktorů – kdo bude účasten, bude moci přijmout sv. přijímání u bočního vchodu – prosím, dodržujte bezpečnostní vzdálenosti. Další informace najdete ZDE

 
Nedašov
První svaté přijímání bude v naší farnosti 21. června 2020. Příprava dětí bude probíhat v kostele v měsíci červnu. 10. května bude sloužena mše svatá za připravující se děti. V souladu s nařízením vlády ČR, je od 24.4.2020, až do odvolání, povoleno sloužit mše svaté v počtu 15 lidí, včetně kněze a posluhujícího. Možnost účastnit se mše svaté v kostele, je tedy vyhrazeno pro třináct členů rodiny spojené s daným úmyslem. Půl hodinu před mší svatou bude možnost přijmout svátost smíření v zákristii. Prosím všechny, kteří budou přítomni venku, aby ke svatému přijímání přistoupili před vchodem do zákristie, a to během mše svaté. Lidé venku se nepočítají do dovoleného počtu, dodrží však předepsaná nařízení. Během bohoslužeb bude otevřen pouze boční vchod kostela. Další informace najdete ZDE

 

Štítná nad Vláří
V současné době může na mši sv. vkostele pouze 15 lidí vč. kněze a nutné asistence – proto bude mše sv. sloužena pouze za účasti rodiny, která má daný úmysl – nutné je dohodnout se s o. Ondřejem (tel. 603487506). Mše sv. bude přenášená i pomocí venkovních reproduktorů – kdo bude účasten, může přijmout Sv. Přijímání u hlavního vchodu – prosím, dodržujte bezpečnostní vzdálenosti. Další informace najdete ZDE

 

Slavičín
Od 24.4.2020 mohou být na mši sv. přítomni členové rodiny, která má úmysl mše sv. v počtu max. 15 osob. Je důležité zachovat bezpečnostní opatření (podmínky jsou uvedeny v článku Bohoslužby za účasti 15 osob jsou povolené již od 24. dubna). Před každou mší sv. je možnost přistoupit ke svátosti smíření. Další informace najdete ZDE

 

-tz-