Reklama

12. 08. 2022

Dnes má svátek: Klára
pátek, 15 květen 2020 16:56

Co nás čeká v létě na koupalištích. Jak to bude vypadat v restauracích

Resort zdravotnictví připravil další hygienická pravidla pro provozy, které bude možné od 25. května opět otevřít. Týká se to zejména vnitřních prostor stravovacích provozů, hotelů, kempů a dalších ubytovacích zařízení, otevírají se vnitřní prostory hradů a zámků, zoologické a dendrologické zahrady nebo koupaliště. Konání hromadných akcí bude možné až pro 300 osob ve stejný čas. Povolují se také návštěvy ve zdravotnických a sociálních zařízení.


„Od 25. května se obnoví další velká část života v České republice,“
řekl na úvod tiskové konference ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. I v další vlně rozvolňování přijatých opatření však budou platit přísná hygienická pravidla. Ministerstvo zdravotnictví proto opět sestavilo metodické materiály pro provozovatele i občany, kterými je třeba se řídit. Metodické pokyny jsou k dispozici zde. „Dohodli jsme se s epidemiology na tom, že hromadné akce ve vnitřních i venkovních prostorech budou možné s účastí maximálně 300 osob, pokud by se i nadále vyvíjela epidemiologická situace dobře, od 8. června bychom zvýšili tento počet na 500 osob a od 22. června až na 1000 osob,“ pokračoval ministr ve výčtu dalšího rozvolňování pravidel. Obnoví se také stravovací služby, jejichž provoz bude umožněn i uvnitř restaurací, barů nebo kaváren, bude však platit jen do 23 hodin. Mezi 23 a 6 hodinou ranní může fungovat pouze výdejní okénko, služba s sebou nebo rozvoz. „Je potřeba se poučit ze zahraniční zkušenosti například z Jižní Koreji, kde došlo k významnému navýšení počtu nakažených kvůli provozu nočních klubů a došlo tím v důsledku ke zhoršení epidemiologické situace,“ doplnil ministr. Stravování bude umožněno také v rámci nákupních center, ale i nadále platí, že budou omezeny odpočinkové zóny či dětské koutky a další místa, kde by mohlo docházet ke shlukování osob.

 

 • Umělá koupaliště (krytá i nekrytá)
  Informace pro návštěvníky

 • Návštěvníci jsou povinni před vstupem do areálu provést dezinfekci rukou přípravkem s virucidními účinky, který bude na vstupu k dispozici pro všechny návštěvníky.

 • Návštěvníci musí zvážit zdravotní stav svůj a svých dětí. Vpřípadě, že se necítí dobře nebo trpí nějakým infekčním onemocněním, neměli by s ohledem na ostatní vstupovat do vody zejména v situacích, kdy nelze vyloučit kýchání, smrkání apod. Vpřípadech těchto zdravotních problémů nejlépe areály koupališť do uzdravení vůbec nenavštěvovat.

 • Návštěvníci jsou povinni dodržovat platná mimořádná opatření, především co se týká shlukování na veřejně dostupných místech a nošení roušek ev. jiných ochranných prostředků dýchacích cest. V areálu koupaliště se mají pohybovat nejvýše v aktuálně předepsaném počtu osob a dodržovat mezi sebou patřičné odstupy.

 • Při odpočinku by jednotlivé skupiny návštěvníků/rodinných příslušníků měly dodržovat distanční vzdálenost cca 2 m.

 • Návštěvníci jsou povinni nosit roušku ev. jiný ochranný prostředek dýchacích cest při jakémkoliv pohybu  v areálu koupaliště, s výjimkou pobytu na podložce nebo lehátku u přírodních a nekrytých (venkovních) umělých koupališť, chůze k dosažení vstupu do vody za účelem koupání a vlastního koupání (rouška se odkládá na podložce nebo lehátku). V případě pouhého pobytu při břehu koupaliště či bazénu, např. z důvodu dohledu nad koupajícími se dětmi, je nutno roušku ev. jiný ochranný prostředek dýchacích cest, používat podle aktuálně stanovených opatření.

 • Při použití WC musí návštěvníci dodržovat zvýšenou osobní hygienu – je nutné důkladné omytí rukou mýdlem s dezinfekčním účinkem, nebo jejich dezinfekce dezinfekčním prostředkem (např. gelem), který bude pro všechny návštěvníky na místě k dispozici. K osoušení rukou je nutno používat jednorázové ručníky nebo bezdotykové vzduchové osoušeče rukou.

 • Upřednostnit v areálu koupališť možnost bezkontaktní platby.

 • Musí být dodržen maximální počet návštěvníků v jeden moment počítaný na rozlohu aktuálně otevřené rekreační plochy pro návštěvníky 10 m2/osobu; celkový počet současně přítomných osob nesmí přesáhnout maximální limit osob aktuálně povolený na jednom místě.

 • Rozestupy 1,5 m je nutno dodržovat i ve frontách na tobogany a jiné atrakce.

 • Nutno omezit provoz zařízení generujících vodní aerosol (umělé vodopády, fontány apod.).

 • Až do odvolání nelze provozovat vodní atrakce, u kterých v důsledku proudící vody dochází k nechtěnému kontaktu návštěvníků, zejména typu divoká řeka, houpací bazén, „vlnové atrakce“ apod.

 • Provozovatel by měl zajistit, aby při vstupu do areálu byly pokud možno dodržovány předepsané odstupy (neplatí pro rodiny či páry). Podobně by se měl pomocí různých režimních opatření snažit, aby v jednu chvíli nebyl v šatnách větší počet lidí, který by vedl ktěsnému kontaktu cizích osob.

 

 

Restaurace, kavárny, bary a další provozovny stravovacích služeb (vnitřní prostory)


 • Při vstupu do restaurace a na venkovní zahrádku zajištěna možnost dezinfekce rukou pro hosty.

 • Dezinfekce židlí a stolů bude probíhat v případě obsluhy personálem před usazením každé nové skupiny zákazníků.

 • Nošení roušek obsluhujícím personálem je povinné.

 • Nošení roušek hosty je povinné s výjimkou konzumace u stolu. Klient musí mít roušku vždy, když se vzdálí od stolu a ve všech společných prostorách.

 • Provozovatel aktivně brání shromažďování osob ve vzájemné vzdálenosti menší než 2metry (s výjimkou společné skupiny hostů) včetně čekací zóny restaurace

 • Provozovatel postupuje tak, aby zajistil dodržování všech stanovených preventivních opatření i ze strany hostů (nadměrná konzumace alkoholu může vést kignoraci prevence a ohrožování ostatních hostů i personálu infekční nemocí).

 • Zahrádka bude umístěná tak, aby sedící hosté ve kterékoliv její části nebyli ve vzdálenosti kratší než 1,5 metru od kolemjdoucích osob, není-li na místě solidní bariéra bránící šíření sekretů a kapének z dýchacíchcest.

 

 Hrady a zámky

 • Zájemcům o návštěvu bude doporučován on-line nákup časových vstupenek.

 • Provozovatel se zaměří na prevencishlukování velkého počtu osobna relativně malé ploše. Při velkém náporu návštěvníků by reálně nebylo možné zajistit a kontrolovat dodržování doporučených rozestupů.

 • Počet návštěvníků vplacených venkovních prostorech bude vjednom dni omezen tak, aby nepřesáhl 150 osob na jeden hektar plochy zařízení.

 • Organizace provozující hrady a zámky dále zajistí: okontrolu používání roušek návštěvníky,ozvýšenou frekvenci dezinfekce povrchů a ploch, a dostupnost dezinfekce rukou pro personál.

 • Provozovatel musí učinit opatření k zabránění hromadění osob a kontroly dodržování minimálních rozestupů vmístech, kde lze očekávat akumulaci osob, např. prostory před WC, automaty, odpočinkové zóny, atrakce, dětská hřiště, občerstvovací zóny apod.


Organizovaný trénink sportovců na venkovním i vnitřním sportovišti

 • Na sportovišti se nachází ve stejném čase nejvýše 300osob.

 • Vzdálenost mezi sportovci a ostatními osobami bude zachovávána nejméně 2metry.

 • Sportovci vdobě tréninku nebo zápasu nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének.

 • Na sportovišti bude kdispozici nádoba sdezinfekčním prostředkem nadezinfekci rukou.

 • V případě záchodůje nutné zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření, zejména dezinfekce rukou, ale také míst,kterých se běžně dotýkají ruce.

 • Po skončení tréninku bude prováděna pravidelná dezinfekce všechpoužitých tréninkových pomůcek.

 

 
zdroj: mzcr.cz