Vytisknout tuto stránku
pondělí, 15 červen 2020 17:33

Kloboucká charita slaví 15 let, její sídlo požehná arcibiskup Graubner

VALAŠSKÉ KLOBOUKY – Ve čtvrtek 18. června si Charita Valašské Klobouky připomene 15. výročí od svého založení. Při té příležitosti přivítá arcibiskupa olomouckého a metropolitu moravského, Mons. Jana Graubnera, který požehná jejím nově zrekonstruovaným prostorám a v 18 hodin bude ve farním kostele Povýšení svatého Kříže sloužit bohoslužbu za pracovníky a klienty charity. Rovněž od 18 hodin se obnovené sídlo charity v domě s pečovatelskou službou otevře k prohlídce veřejnosti.

 
„Charita Valašské Klobouky je nestátní neziskovou organizací, která navázala na činnost dobrovolné charity, jež zde působila od roku 1998. Naše činnost je soustředěna do několika oblastí. Jedná se o sociální a zdravotní služby pro seniory, osoby se zdravotním postižením, rodinu, děti a mládež, lidi bez domova, nevyléčitelně nemocné a další skupiny. Za patnáct let působení prošlo charitou na desítky pracovníků, kteří plnili naše poslání péčí o stovky klientů,“ zmínil Tomáš Naňák, ředitel Charity Valašské Klobouky.

Tomáš Naňák, ředitel Charity Valašské Klobouky


„Jsem rád, že na oslavu 15. výročí Charity Valašské Klobouky přijede otec arcibiskup Jan Graubner, který je také v rámci České biskupské konference biskupem delegátem v radě pro charitu a sociální služby. Charita tvoří jeden ze základních pilířů církve. A každý, kdo tam pracuje nebo pracoval, anebo pomáhal jako dobrovolník, ví, že je to služba často velmi náročná. Chceme proto děkovat za všechny, kteří slouží tímto způsobem. Současně také prosit, aby se našla stále otevřená srdce pro tuto službu, díky které mohou lidé pocítit něco z toho, jak miluje člověka Bůh,“ uvedl P. Pavel Macura, valašskokloboucký farář a děkan.

 
Sídlo charity, které bude při oslavě požehnáno, prošlo začátkem roku náročnou rekonstrukcí. Obnovilo se sociální zázemí včetně všech instalací a zdravotechniky, koupelnu doplnila nová bezbariérová terapeutická vana a proměnily se dispozice dalších prostor, šaten, prádelny, sušárny i krizového bytu. „Shodou okolností byla rekonstrukce načasována tak, že je výsledek pěkným dárkem charitě k jejímu výročí. Je symbolickou odměnou za nedocenitelnou práci, kterou pro všechny potřebné z našeho města i regionu vykonává, uvedla Eliška Olšáková, starostka města Valašské Klobouky. Investice vyšla na 2,9 milionu korun a byla podpořena z Integrovaného regionálního operačního programu.

 

Charita Valašské Klobouky provozuje pečovatelskou službu na střediscích v Brumově-Bylnici a ve Valašských Kloboukách, dále zabezpečuje osobní asistenci, denní stacionář, domácí zdravotní péči, půjčovnu kompenzačních a rehabilitačních pomůcek i charitní šatník. Rodinám poskytuje služby v rodinném a mateřském centru a také mikrojeslích v Brumově-Bylnici.

 

(tz)

 

 

 

 

reklama