Reklama

31. 05. 2023

Dnes má svátek: Kamila
čtvrtek, 09 červenec 2020 08:55

Řadu stížností na řádění motorkářů a řidičů čtyřkolek v místních lesích řeší policie

VALAŠSKÉ KLOBOUKY – Řadu podnětů a stížností zejména na řádění motorkářů a řidičů čtyřkolek v místních lesích řeší v poslední době Policie ČR, lesní stráž i odbor životního prostředí Městského úřadu Valašské Klobouky. Nejen že terénní vozidla ruší lesní klid a ticho, ale také svou jízdou ničí terén, porosty i lesní cesty.

 

Většina území správního obvodu ORP Valašské Klobouky se přitom nachází v Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty. Z hlediska obecného užívání lesa a pohybu v rámci krajinné oblasti se tyto osoby dopouštějí protiprávního jednání. „Valašské Klobucko se může pyšnit krásnou přírodou, která je vítaným místem pro vycházky a pobyt zdejších obyvatel i pro turisty, kteří do klidu bělokarpatských lesů přijíždějí. Bohužel od místních i od návštěvníků stále častěji slýcháme, že se v lesích setkávají s burácením motorů a řáděním čtyřkolek a motorek. V chráněné krajinné oblasti něco takového nelze tolerovat, a proto jsme požádali o řešení Policii ČR,“ uvedla Eliška Olšáková, starostka města Valašské Klobouky.

Ilustrační foto

 
„Nešvar se opakovaně vyskytuje v okolí Královce, Jelenovské, Hložce i jinde ve správním obvodu, například kolem rybníků v Brumově-Bylnici, na lesní účelové komunikaci z Poteče přes Požár do Nedašovy Lhoty, z Nedašova k Holému vrchu a podobně. Jízda motorových vozidel, terénních čtyřkolek i motorek je v lesích zakázaná. Lesní zákon jejich používání zapovídá na všech pozemcích určených k plnění funkcí lesa, tedy i na lesních cestách,“ upozornil Lubomír Častulík, referent lesního hospodářství městského úřadu. „Motoristům, kteří tento zákaz poruší, hrozí přestupkovém řízení pětitisícová pokuta, v případě správního deliktu však postih s horní hranicí až sto tisíc korun,“ zdůraznil. Účelových lesních komunikací mohou ke vjezdu do lesa využít výhradně vlastníci lesních pozemků v daném místě. Jinak musí řidiči prokázat oprávněný důvod výjimky ze zakázaných činností v lesích.

 
Lesní zákon na jedné straně zakotvuje právo na tzv. obecné užívání lesa, například na vstup do lesa nebo sběr plodů pro vlastní potřebu. Na straně druhé však v zájmu ochrany lesních pozemků a porostů stanovuje činnosti, které jsou zakázané. K nim patří rušení klidu a ticha, jízda a stání motorových vozidel, jízda na kole nebo koni mimo vyznačené lesní cesty, dále táboření a rozdělávání ohně mimo vyhrazená místa, provádění terénních úprav (budování chodníků, oplocení, stavbu nevhodných objektů v chatových oblastech), znečišťování lesa odpadky či odpady a podobně.

 
Návštěvníci lesa mají povinnost chovat se tak, aby jej nepoškozovali a nenarušovali jeho přírodní prostředí. Současně musí dbát pokynů vlastníka lesa, orgánu státní správy lesů, lesní stráže či stráže ochrany přírody a krajiny.

 

(tz)

 

 

reklama