Vytisknout tuto stránku
pondělí, 28 září 2020 08:45

Nikol Jamborová z Valašských Klobouk zaslouženě oceněna Zlínským krajem

Slavnostní vyhlášení výsledků ankety Pečující osoby Zlínského kraje pro rok 2020 hostila ve středu 23. září Baťova vila ve Zlíně. Ocenění pěstounům a osobám pečujícím o blízkého člověka s vážným zdravotním postižením předávali za Zlínský kraj náměstek hejtmana Pavel Botek a radní Michaela Blahová.

„Smyslem ankety je ukázat na konkrétních příkladech z praxe, že lze pečovat o blízkou osobu v domácím prostředí a lze se stát náhradním rodičem. Úzce s tím souvisí poděkování těm, kteří přijmou nominaci a souhlasí se zveřejněním svého příběhu. Ten totiž může dodat sílu dalším pečujícím osobám a pomáhá nám šířit osvětu v této oblasti,“ sdělila radní Michaela Blahová, zodpovědná za sociální oblast, neziskový sektor a rodinnou politiku.

Slavnostní vyhlášení ankety Pečující osoby Zlínského kraje (foto: Jiří Balát)


Hodnotící komisi tvořili zástupci Zlínského kraje, Krajského úřadu Zlínského kraje, poskytovatelů sociálních služeb, dále zástupci obecních úřadů s rozšířenou působností vykonávající agendu sociálně-právní ochrany dětí a zástupci nestátní neziskové organizace s pověřením činnosti uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče. Z nominovaných vybrala hodnotící komise v každé kategorii vždy tři oceněné, kteří od Zlínského kraje získali finanční odměnu 15 tisíc korun.

„Hodnotíme délku péče, její náročnost, reference, které nám dodají obce nebo organizace, které jsou nějakým způsobem na pečující osoby a pěstouny napojeny. Zajímá nás také to, jestli nominovaní využívají některou ze sociálních služeb. Je to velmi těžké hodnocení, protože všichni, kteří se starají o své blízké, rozhodnou se stát pěstouny, si zaslouží uznání,“ dodala radní Michaela Blahová.


V kategorii Pěstouni ocenění získali:

Nikol Jamborová – od útlého věku pečuje o své dva mladší sourozence, kteří by bez ní byli umístěni do dětského domova. Vzala na sebe nelehký úkol a stala se jejich pěstounkou. V průběhu péče musela čelit mnoha těžkým úkolům a životním zkouškám. Oporou je jí nynější manžel a celá širší rodina. Paní Jamborová je rovněž velmi otevřená k nabídkám odborné pomoci, kterou se nebála využít.       Michaela Blahová, Nikol Jamborová a Eliška Olšáková (foto: Jiří Balát)

 

Marie Matyášová – převzala do pěstounské péče děvčátko s rozsáhlým zdravotním postižením, s velmi nejistou zdravotní prognózou, které vyžadovalo v co nejvyšší míře individuální péči. V průběhu péče s neskutečným nasazením zvládla velmi náročné situace, kdy se děvčátko opakovaně ocitlo v ohrožení života a díky jejímu citlivému přístupu jsou na dívence znát pokroky ve vývoji. Velkou oporu má paní Matyášová u své dcery a celé širší rodiny. Využívá rovněž službu rané péče a je otevřená ke spolupráci s doprovázející organizací.

Helena a Martin Němcovi - formou pěstounské péče na přechodnou dobu se manželé ujali chlapečka útlého věku, s cílem dát původní rodině prostor pro úpravu svých poměrů tak, aby se mohla o chlapce postarat. Manželé Němcovi poskytovali po celou dobu péče chlapci stabilní a bezpečné zázemí, v jejich péči prospíval a rozvíjel se. Přes veškeré snahy se nepodařilo ozdravit rodinné prostředí a vazby k chlapci natolik, aby se do něj mohl vrátit. S ohledem na blížící se konec zákonné lhůty pro pěstounství na přechodnou dobu se manželé rozhodli převzít chlapce do dlouhodobé pěstounské péče.

 

V kategorii Pečující osoba ocenění získali:


Jana Lutonská - pečuje dlouhodobě o svou babičku, která není schopná samostatné chůze, je dezorientovaná a potřebuje 24 hodinovou péči. V roce 2018 paní Lutonské těžce onemocněl manžel, opustila proto zaměstnání a dnes s láskou a obětavostí pečuje o babičku i vážně nemocného manžela. S péčí o rodinné příslušníky jí pomáhají pracovnice z ABAPO Zlín.

Dagmar Kalčíková – pečuje o svého těžce nemocného syna Davida, který trpí nevyléčitelnou nemocí a dýchá pouze pomocí přístroje. Jeho zdravotní stav vyžaduje 24 hodinovou nepřetržitou péči. Paní Kalčíková svůj život podřídila synově nemoci. Podpory se jí dostává od dcery Simony a babičky, které s péčí o Davida pomáhají.

Monika Mozgová - téměř 10 let pečuje o svou nemohoucí babičku, která je upoutána na lůžko, bez možnosti pohybu. Ke každodenní péči o babičku přibyla paní Mozgové také starost o maminku, která v důsledku životních traumat těžce onemocněla. S péčí o rodinné příslušníky občas vypomáhá kamarád, který rodině vozí nákupy.

 

(tz)