Reklama

12. 08. 2022

Dnes má svátek: Klára
středa, 18 listopad 2020 00:03

ZŠ Nedašov - Od 18.11.2020 umožněn žákům 1. a 2. ročníku návrat do školy

Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách, tak jak jsou jednotlivé třídy. Příchod žáků ke školní budově se organizujte v čase 7:20 až 7:30. Po desinfekci rukou ve vstupním atriu žáci odchází do šaten a poté ihned do tříd.


Žáci a zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Roušku si mohou sundat při jídle (svačina, oběd). Je nutné mít s sebou 2 roušky a igelitový sáček, pro případ její výměny. Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy. Doporučuje se během dne zařadit pobyt žáků na čerstvém vzduchu podle možností školy a časté větrání učeben. Žáci se budou učit 4 vyučovací hodiny denně, bez tělocviku a hudební výchovy a logopedie. Náboženství se bude vyučovat . Rozvrh hodin vám sdělí třídní učitelka.

Školní družina bude v provozu ve 4 skupinách, tak jak jsou jednotlivé třídy, aby byla dodržena homogenita jednotlivých skupin.

Provoz školní jídelny: Ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat zatím pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti v době od 11:00 do 12.30 hodin. Je nutné dodržet rozestupy mezi stoly, maximální počet osob u stolu a další hygienická nařízení. Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy. Stravu mají všichni žáci 1. a 2 třídy přihlášenou, pokud nepůjdou je nutné ji odhlástit nejpozději v úterý do 20 hodin.

Těšíme se na Vás , Milan Mužík, ředitel školy

 

  

 


Elektro Bičej - Podzimní stmívání- světla rozsvěcí

 

 

 reklama