Reklama

12. 08. 2022

Dnes má svátek: Klára
čtvrtek, 21 leden 2021 20:16

Úprava struktury a sestěhování odborů ušetří Val. Kloboukám až 2 miliony ročně

Valašskokloboucký městský úřad zahájil rok 2021 reorganizací, která spočívá ve funkční úpravě vybraných odborů a přesunu některých vykonávaných agend. Z původních jedenácti je městský úřad nově členěn do osmi odborů. Částečně se také změnilo jejich uspořádání v rámci tří sídelních budov na Masarykově náměstí. S novou strukturou městského úřadu se lidé mohou seznámit zde v orientačním plánu.

 
„K reorganizaci městského úřadu jsme přistoupili v reakci na současnou krizi, která bude v nejbližších letech přinášet stále větší tlak na úspory ve veřejném sektoru. Úprava struktury a sestěhování odborů ušetří městu Valašské Klobouky až 2 miliony korun ročně,“ zdůvodnil tajemník městského úřadu Karel Švach. První etapa stěhování proběhla v prosinci, další přesuny pokračují v lednu.

 
Občané na městském úřadě nově najdou rozšířený stavební úřad, který v sobě zahrnuje i speciální úřady dopravní a vodoprávní a agendu zemědělského půdního fondu. Nový odbor dopravně-správní spojuje oddělení dopravy a oddělení matriky a evidence obyvatel. Odbor technicko-správní pak zahrnuje oddělení životního prostředí, školství a památkové péče, oddělení živnostenského úřadu, oddělení informatiky a sběrný dvůr.

 
Odbor kanceláře úřadu a komunikace s veřejností sdružuje podatelnu a turistické informační centrum, které nově přičleňuje z příspěvkové organizace města pod organizační strukturu úřadu. U odboru vnitřních věcí dochází k přejmenování na odbor majetku a krizového řízení. Odbor investic a strategického rozvoje, odbor sociálních věcí a odbor finanční zůstávají beze změn.

 

Přehled odborů Městského úřadu Valašské Klobouky


1. Odbor dopravně-správní - vedoucí Soňa Kovaříková
oddělení dopravy - vedoucí Magda Drgová
oddělení matriky a evidence obyvatel


2. Odbor finanční - vedoucí Jana Ptáčková


3. Odbor investic a strategického rozvoje - vedoucí Radek Bařinka
projektová kancelář


4. Odbor kanceláře úřadu a komunikace s veřejností - vedoucí Lenka Zvonková
podatelna
turistické informační centrum

5. Odbor majetku a krizového řízení - vedoucí Petr Štajner
pracoviště krizového řízení


6. Odbor sociálních věcí - vedoucí Ludmila Cmajdálková


7. Odbor stavební - vedoucí Alois Oliva
oddělení stavebního úřadu
oddělení územního plánování


8. Odbor technicko-správní – vedoucí Karel Švach
oddělení životního prostředí, školství a památkové péče – vedoucí Josef Slánský
oddělení živnostenského úřadu – vedoucí Miroslava Rokosová
oddělení informatiky – vedoucí Miloslav Kulíšek
sběrný dvůr

 

(tz)

 

 

  ---------------------------------------------------------------

Dříve než klesne kvalita nahrávek Vašich rodinných videozáznamů, nechte si je přepsat na USB flash disk  nebo DVD.  Máte doma na videokazetách zajímavé rodinné záznamy a toužíte si je znovu přehrávat? Nabízíme Vám jejich přepis na USB flash disk nebo DVD. Svatbu, křtiny, dovolenou či jinou událost. CENA 2 Kč za min. přepisu Vašeho videozáznamu.

KONTAKT:
Brumov-Bylnice

tel. 604 814 727 

  ---------------------------------------------------------------

 

 

reklama